Ünite 1

2. Hafta
Ünite 1: Giriş

  • CBS uygulama alanları
  • CBS ile ilişkili disiplinler
  • CAD/CAM sistemleri
  • Tarihsel perspektif
Dosyayı görmek için Unite1_giris_guncel.pdf tıklayın