Ünite 4

6. Hafta
Ünite 4: Harita Projeksiyonları

  • Harita Projeksiyonları ve CBS ile ilişkisi
  • Projeksiyon Yüzeyleri
Dosyayı görmek için Unite4_harita_projeksiyonlari_guncel.pdf tıklayın