Konu özeti

 • Antik Roma Tarihi (University of Notre Dame) (Prof. Elizabeth Mazurek)

  Çevirmen:  Ayça Özcan

  Notre Dame Açık Ders Malzemeleri Antik Yunan ve Latin Edebiyatı Bölümünde “Antik Roma Tarihi” dersi için ücretsiz çevrimiçi eğitim kaynakları sunar. Bu ders öğrencilere Romulus’tan Constantinus’a kadar (İ.Ö. 8. yüzyıl-İ.S. erken 4. yüzyıl) Antik Roma Tarihini tanıtmaktadır. Roma Egemenliği’nin İtalya’da ve antik Akdeniz’deki çok hızlı yayılmasını, cumhuriyet biçiminin parlak yönetimi yıkıcı bir iç savaşla ortadan kaldırılmasını, Caesarların hükmündeki baskıcı mutlakıyetin doğuşunu ve Geç Antik Dönemde içeride hristiyanlığın doğuşu ve dışarıda saldırgan istilacıları imparatorluğa tehditlerini inceleyeceğiz.  Tarih yazımı, yazıtlar, sikkeler, sanat ve mimari gibi birincil kaynaklara ve onların Antik Roma’yı anlamamızı nasıl etki ettiğine özel önem verilecektir.

  • CLAS 30205 - Antik Roma Tarihi, Sonbahar 2007

   CLAS 30205 - Antik Roma Tarihi
   Sonbahar 2007


   Profesör Elizabeth Mazurek
   Antik Yunan ve Latin Edebiyatı Bölümü
   Notre Dame Üniversitesi 
   Dersin yapısı: Haftada iki kez 1 saat 15’er dakikalık oturumlar
   Çevirmen: Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZCAN

   CLAS 30205 - Antik Roma Tarihi

   Notre Dame Açık Ders Malzemeleri Antik Yunan ve Latin Edebiyatı Bölümünde “Antik Roma Tarihi” dersi için ücretsiz çevrimiçi eğitim kaynakları sunar. Bu ders öğrencilere Romulus’tan Constantinus’a kadar (İ.Ö. 8. yüzyıl - İ.S. erken 4. yüzyıl) Antik Roma Tarihini tanıtmaktadır. Roma Egemenliği’nin İtalya’da ve antik Akdeniz’deki çok hızlı yayılmasını, yıkıcı bir iç savaşla ortadan kaldırılan Cumhuriyet yönetim biçiminin mükemmelliğini, Caesarların idaresindeki baskıcı otokrasinin doğuşunu ve Geç Antik Dönemde içeride Hıristiyanlığın doğuşu ve dışarıda saldırgan istilacıların imparatorluğa tehditlerini inceleyeceğiz.  - Tarih yazımı, yazıtlar, sikkeler, sanat ve mimari gibi - birincil kaynaklara ve onların Antik Roma’yı anlamamızı nasıl etki ettiğine özel önem verilecektir.


   • Öğretim Üyesi Hakkında

    Prof. Elizabeth Mazurek, Ph.D. 
    Bölüm Başkanı

    Antik Yunan ve Latin Edebiyatı Bölümü
    Notre Dame Üniversitesi 
         Resim : Elizabeth Mazurek’in izniyle


    Prof. Mazurek Latin Dili ve Roma Epigrafisi, Roma Tarihi ve Antik Dönemde kadın ve cinsiyet ile ilgilenmektedir. Lisans Eğitimini Dickinson College’de ve Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de Chapel Hill North Carolina Üniversitesi’nde tamamladı. “Municipial Virtues in the Roman Empire” (Teubner 1996) adlı kitabı İmparatorluk döneminde Roma yerel idarelerinde övgünün epigrafik dilini inceler. Roma toplum hayatında kadın ve Ovidius’un şiirleri ile ilgili makaleleri vardır. Son araştırmaları Roma Ağıtları üzerine yoğunlaşmıştır. Mazurek, Kaneb Öğretim Ödülü’ne sahiptir. 

    • Müfredat

     Dersin Tanımı
     Bu ders öğrencilere Romulus’tan Constantinus’a kadar (İ.Ö. 8. yüzyıl - İ.S. erken 4. yüzyıl) Antik Roma Tarihini tanıtmaktadır. Roma Egemenliği’nin İtalya’da ve antik Akdeniz’deki çok hızlı yayılmasını, yıkıcı bir iç savaşla ortadan kaldırılan Cumhuriyet yönetim biçiminin mükemmelliğini, Caesarların idaresindeki baskıcı otokrasinin doğuşunu ve Geç Antik Dönemde içeride Hıristiyanlığın doğuşu ve dışarıda saldırgan istilacıların imparatorluğa tehditlerini inceleyeceğiz. - Tarih yazımı, yazıtlar, sikkeler, sanat ve mimari gibi - birincil kaynaklara ve onların Antik Roma’yı anlamamızı nasıl etki ettiğine özel önem verilecektir. 

     Ders Amaçları 

     1. Antik Roma tarihinin önemli tarihi dönemleri, kişilikleri ve politik ve kültürel eğilimleri ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmak. 
     2. Antik tarih ve kültürün özel konuları hakkında daha ileri düzeyde dersler almaya hazırlanmak. 
     3. Birincil kaynakları hem yazılı kompozisyonlar hem de sözlü tartışmalarla değerlendirebilmek ve analiz edebilmek. 

     Gerekli Ders Kitapları

     • M. T. Boatwright, D. J. Gargola & R. J. A. Talbert, A Brief History of the Romans. 2006.
     • N. Lewis & M. Reinhold (ed.), Roman Civilization, Cilt I ve II. 3. baskı. 1990. (Cilt I önizlemeCilt II önizleme
     • C. Murphy, Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America, 2007. (Önizleme

     Diğer Kaynaklar

     • Adrian Goldsworthy, The Punic Wars. 2001. 
      • s. 44-62 (İ.Ö. 3. yüzyılda Roma Ordusu) 
      • s. 310-328 (Bölüm 13 "Rome, Beginnings of Empire"). 
     • M. Beard & M. Crawford, Rome in the Late Republic. Cornell University Press, Ithaca, New York. 1985. 
      • Giriş, s. ix
      • Bölüm 1: "The Nature of the Problem" s. 1-11.
      • Bölüm 6: "Rome and the Outside World" s. 72-84 
      • Sonsöz: s. 85-87. 

     Çevrimiçi Kaynaklar
     vroma.org - Roma tarihi ile ilgili resim ve görseller için çok iyi bir kaynak. Öğrencilerin İ.S. 150 yılındaki Roma hakkında daha etkileşimli öğrenmesine olanak veren sanal bir Roma dünyası da yaratmıştır.  
     livius.org/rome.html - Antik Roma toplumu ve farklı konularla ilgili kısa makalelere bağlantılar. 
     LacusCurtius - Oldukça kapsamlı resim ve görsellere ait bağlantılar, Latince metinler ve çevirileri, askeri tarih ve benzeri alt konular. 
     The Perseus Project - Latince ve Yunanca metinler ve İngilizce çevirileri için arama da yapılabilen bir bilgi hazinesi. Aynı zamanda Lewis & Short’un Latince Sözlüğünün tam bir sürümünü ve çok sayıda yararlı morfolojik araçlar da içermektedir. 
     Ancient World Mapping Center - Bu sitede antik dünyadan, pek çoğu Antik Yunanistan ve Roma’ya ait haritalar yer almaktadır. Bu haritalar farklı boyutlarda ve biçimlerdedir.  
     De Imperatoribus Romanis - Augustus’tan (İ.Ö.27 - İ.S. 14) XI. Constantinus Palaeologus’a (İ.S. 1449- 1453) kadar Roma İmparatorları ve aileleri ile ilgili çevrimiçi bir ansiklopedi. 

     Notlandırma

     İçerikYüzde
     Sınıf Katılımı%   20
     İki Kısa Ödev%   40
     Ara Sınav%   20
     Final Sınavı%   20
      % 100

     • Takvim

      Ders Program Bilgisi
      DersKonuÖnemli Tarihler
      1Giriş; Prehistorik İtalya 
      2Roma Öncesi İtalya’da Etrüskler ve Yunanlar 
      3Erken Roma 
      4Tartışma: Tarih ve Mitoloji 
      5Erken Roma Cumhuriyeti: Senato, Magistratlar, Meclisler 
      6İtalya’da Fetih ve Genişleme 
      7Kent devletinden Akdeniz İmparatorluğu’na: Roma'nın Kartaca ile Savaşları 
      8Tartışma: Roma Toplumu ve Savaş 
      9Roma’nın Yunanistan ve Doğu Akdeniz’de genişlemesi 
      10Tiberius ve Gaius Gracchus’un Reformlarıİlk Ödev Teslimi 
      11Marius Sulla’ya Karşı: Roma’nın Müttefiklerle Savaşları 
      12Tartışma: Gracchus Kardeşler ve Sulla’nın Politik Reformları - Artılar ve Eksiler 
      13Pompeius’un Yükselişi; Cicero’nun Consul’lüğü 
      14Iulius Caesar 
      15Octavianus, Marcus Antonius ve Kleopatra 
      16Ara SınavAra Sınav Çalışma Rehberi 

      Ara Sınav
      17Augustus ve Augustus Dönemi İyileştirmesi 
      18Augustus Bölüm II 
      19Iulius-Claudius Hanedanı 
      20Tartışma: Principatus’un Yapısı 
      21Flavius Hanedanı 
      22Roma İmparatorluğu’nun Zirvesi: İ.S. 96-180 
      23Tartışma: Epigrafi ve Roma Tarihi 
      24Askeri Monarşinin Doğuşu 
      25Çöküş ve Toparlanmaİkinci Ödev Teslimi
      26Constantinus’un Egemenliği 
      27Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 1 
      28Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 2 
      29Final Sınavı Final Sınavı Çalışma Rehberi 

      Final Sınavı 

      • Ders Notları

       DersKonuDers Malzemeleri
       1Giriş; Prehistorik İtalya Not 1
       2Roma Öncesi İtalya’da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.-5. yüzyıllar Not 2
       3Erken Roma Not 3 
       4Tartışma: Tarih ve Mitoloji 
       5Erken Roma Cumhuriyeti: Sınıfların Mücadelesi Not 5
       6Kent Devletinden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya’da Fetih ve Genişleme  Not 6
       7Kent devletinden Akdeniz İmparatorluğu’na: Roma'nın Kartaca ile Savaşları Not 7
       8Tartışma: Roma Toplumu ve Savaş 
       9Roma’nın Yunanistan ve Doğu Akdeniz’e genişlemesi  Not 9
       10Cumhuriyet’in Çöküşü, Bölüm: 1 Tiberius ve Gaius Gracchus’un ReformlarıNot 10
       11Marius Sulla’ya KarşıNot 11
       12Tartışma: Gracchus Kardeşler ve Sulla’nın Politik Reformları - Artılar ve Eksiler 
       13Pompeius’un Yükselişi: Cicero’nun Consul’lüğüNot 13
       14Cumhuriyet’in çöküşü, Bölüm 2: Iulius CaesarNot 14
       15Cumhuriyet’in son günleri: Octavianus, Marcus Antonius ve CleopatraNot 15
       16Ara Sınav
       17Augustus Dönemi I Not 17
       18Augustus Dönemi IINot 18
       19Iulius-Claudius HanedanıNot 19
       20Tartışma: Principatus’un Yapısı 
       21Flavius HanedanıNot 21
       22Roma İmparatorluğu’nun Zirvesi: İ.S. 96-180Not 22
       23Tartışma: Epigrafi ve Roma Tarihi 
       24Askeri Monarşinin DoğuşuNot 24
       25Çöküş ve ToparlanmaNot 25
       26Constantinus’un HükümdarlığıNot 26
       27Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 1 
       28Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 2 
       29Final Sınavı 

       • Okumalar

        DersKonuOkumalar
        1Giriş; Prehistorik İtalya 
        2Roma Öncesi İtalya’da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.-5. yüzyıllarRomans Bölüm 1; 
        L&R I, Giriş s. 1-19 # 1,2
        3Erken RomaRomans Bölüm 2; 
        L&R I, # 4, 5, 7, 8
        4Tartışma: Tarih ve MitolojiL&R I, # 4, 5, 7, 8, Livius Kitap I 
        5Erken Cumhuriyet Dönemi: Senato, Magistratlar, MeclislerRomans Bölüm 3; 
        L&R I, 25, 27, 28, 38, 149 
        6İtalya’da Fetihler ve GenişlemeRomans Bölüm 3; 
        L&R I, # 14, 16, 18; 
        Roman Organization of Italy s. 88-89 
        7Bir kent devletinden Akdeniz İmparatorluğu’na: Roma'nın Kartaca ile SavaşlarıRomans Bölüm 4; 
        L&R I, #13, 57, 58, 63, 67
        8Tartışma: Roma Toplumu ve Roma Savaş Sanatı A. Goldsworthy, The Punic Wars
        9Roma’nın Yunanistan ve Doğu Akdeniz’e genişlemesiRomans Bölüm 4 ve 5; 
        L&R I, #72, 75, 79, 80, 96, 171; (Oppian Law s. 493-95)
        10Tiberius ve Gaius Gracchus’un ReformlarıRomans Bölüm 5; 
        L&R I, #97, 98
        11Marius Sulla’ya Karşı: Roma’nın Sosyal SavaşlarıRomans Bölüm 6; 
        L&R I, #101, 103.
        12Tartışma: Sulla ve Gracchusların politik reformları - Artılar ve EksilerRomans Bölüm 7; 
        L&R I, #104.
        13Pompeius’un Yükselişi: Cicero’nun Consul’lüğüRomans Bölüm 7; 
        L&R I, #109, 131, 145, 147 (s. 403-405)
        14Iulius CaesarRomans Bölüm 8; 
        L&R I, #85, 86, 107, 108, 110, 193.
        15Octavianus, Marcus Antonius ve CleopatraRomans Bölüm 9 (s. 179’dan itibaren); 
        L&R I, #111, 113, 118. 
        16Ara Sınav 
        17Augustus ve Augustus Dönemi İyileştirmesiRomans Bölüm 9, s. 180-200.; 
        L&R I, #194, 204
        18Augustus Bölüm IIL&R #195;
        L&R II, #95; 
        Vergil, Aeneid 
        19Iulius-Claudius HanedanıRomans Bölüm 10; 
        L&R II, #1 (s. 1-3), 10 (Britannia’nın fethi s. 35-37), 15 (s. 50-55), 38, 98. 
        20Tartışma: Principatus’un YapısıD. Earl, The Age of Augustus
        21Flavius HanedanıRomans Bölüm 11, s. 222-227; 
        L&R II, #5, 11, 55, 135, 136.
        22Roma İmparatorluğu’nun Zirvesi: İ.S. 96-180Romans Bölüm 11, s. 227-246; 
        L&R II, 19, 20, 22 (Yol Yapımı s. 72 – 75), 194 (s. 628 – 29). 
        23Tartışma: Epigrafi ve Roma TarihiKeppie, Understanding Roman Inscriptions önizleme ) 
        Handout on Emperors’ Inscriptions. 
        Father Sorin’s monument. 
        L&R II, #13, 14 
        24Askeri Monarşinin DoğuşuRomans Bölüm 12; 
        L&R II, #104 (ve Giriş 372-73), 106, 109, 115
        25Çöküş ve ToparlanmaRomans Bölüm 13, s. 273-284; 
        L&R II, #119 – 124 (s. 413 – 428). 
        26Constantinus’un EgemenliğiRomans Bölüm 13, s. 284-297; 
        L&R II, #125, 128, 133, 172 – 176 (s. 571 – 582). 
        27Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 1Cullen Murphy, Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America. (Bölüm 1-3) 
        28Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 2Cullen Murphy, Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America. (Bölüm 4,5 ve son söz)
        29Final Sınavı 

        Anahtar

        KısaltmaOkuma
        RomansBoatwright, Gargola, and Talbert, A Brief History of the Romans. 2006.
        L&R ILewis and Reinhold, eds., Roman Civilization, Cilt I. 3. Baskı 1990.
        L&R IILewis and Reinhold, eds., Roman Civilization, Cilt II. 3. Baskı 1990.

        • Ödevler

         Antik Roma Tarihi kompozisyon ödevleri

         Ödev I.

         Ödev II.

         • Kaynaklar

          Ara sınav çalışma rehberi

          Final Sınavı tekrarı

          Çevrimiçi Kaynaklar
          vroma.org - Roma tarihi ile ilgili resim ve görseller için çok iyi bir kaynak. Öğrencilerin İ.S. 150 yılındaki Roma hakkında daha etkileşimli öğrenmesine olanak veren sanal bir Roma dünyası da yaratmıştır.  
          livius.org/rome.html - Antik Roma toplumu ve farklı konularla ilgili kısa makalelere bağlantılar. 
          LacusCurtius - Oldukça kapsamlı resim ve görsellere ait bağlantılar, Latince metinler ve çevirileri, askeri tarih ve benzeri alt konular. 
          The Perseus Project - Latince ve Yunanca metinler ve İngilizce çevirileri için arama da yapılabilen bir bilgi hazinesi. Aynı zamanda Lewis & Short’un Latince Sözlüğünün tam bir sürümünü ve çok sayıda yararlı morfolojik araçlar da içermektedir. 
          Ancient World Mapping Center - Bu sitede antik dünyadan, pek çoğu Antik Yunanistan ve Roma’ya ait haritalar yer almaktadır. Bu haritalar farklı boyutlarda ve biçimlerdedir.  
          De Imperatoribus Romanis - Augustus’tan (İ.Ö.27 - İ.S. 14) XI. Constantinus Palaeologus’a (İ.S. 1449- 1453) kadar Roma İmparatorları ve aileleri ile ilgili çevrimiçi bir ansiklopedi.