Notre Dame Açık Ders Malzemeleri Antik Yunan ve Latin Edebiyatı Bölümünde “Antik Roma Tarihi” dersi için ücretsiz çevrimiçi eğitim kaynakları sunar. Bu ders öğrencilere Romulus’tan Constantinus’a kadar (İ.Ö. 8. yüzyıl-İ.S. erken 4. yüzyıl) Antik Roma Tarihini tanıtmaktadır. Roma Egemenliği’nin İtalya’da ve antik Akdeniz’deki çok hızlı yayılmasını, cumhuriyet biçiminin parlak yönetimi yıkıcı bir iç savaşla ortadan kaldırılmasını, Caesarların hükmündeki baskıcı mutlakıyetin doğuşunu ve Geç Antik Dönemde içeride hristiyanlığın doğuşu ve dışarıda saldırgan istilacıları imparatorluğa tehditlerini inceleyeceğiz.  Tarih yazımı, yazıtlar, sikkeler, sanat ve mimari gibi birincil kaynaklara ve onların Antik Roma’yı anlamamızı nasıl etki ettiğine özel önem verilecektir.

Yunan tarihine giriş niteliğinde olan bu ders, Tunç Devri’nden Klasik dönemin sonuna kadar Yunan medeniyetinin politik, entellektüel ve yaratıcı başarılarını irdeler. Öğrenciler özgün kaynaklardan ve günümüzün yazarlarından okumalar yapacaklardır.

Bu ders Roma Kenti’nin ve Roma İmparatorluğu’nun mimari ve mühendislik harikalarının bir tanıtımı niteliğindedir. Konu kapsamında şehir planlama, anıt örnekleri ve duvar resimleri de dahil bunların bezemeleri ele alınmaktadır. Derslerde Roma, Pompeii ve Orta İtalya kentleri ön plana çıkmakla birlikte, bugün Kuzey İtalya, Sicilya, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, Türkiye, Hırvatistan, Ürdün, Lübnan, Libya ve Kuzey Afrika’daki diğer ülkelerin sınırları içinde kalan yerleşimler ve yapılar da incelenmektedir. Konular, büyük çoğunluğu Profesör Kleiner'in kişisel koleksiyonundan alınan 1,500’den fazla görsel malzeme eşiliğinde sunulmaktadır.