İzlence

Dersin Tanımı
Bu ders öğrencilere Romulus’tan Constantinus’a kadar (İ.Ö. 8. yüzyıl - İ.S. erken 4. yüzyıl) Antik Roma Tarihini tanıtmaktadır. Roma Egemenliği’nin İtalya’da ve antik Akdeniz’deki çok hızlı yayılmasını, yıkıcı bir iç savaşla ortadan kaldırılan Cumhuriyet yönetim biçiminin mükemmelliğini, Caesarların idaresindeki baskıcı otokrasinin doğuşunu ve Geç Antik Dönemde içeride Hıristiyanlığın doğuşu ve dışarıda saldırgan istilacıların imparatorluğa tehditlerini inceleyeceğiz. - Tarih yazımı, yazıtlar, sikkeler, sanat ve mimari gibi - birincil kaynaklara ve onların Antik Roma’yı anlamamızı nasıl etki ettiğine özel önem verilecektir.

Ders Amaçları

 1. Antik Roma tarihinin önemli tarihi dönemleri, kişilikleri ve politik ve kültürel eğilimleri ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmak.
 2. Antik tarih ve kültürün özel konuları hakkında daha ileri düzeyde dersler almaya hazırlanmak.
 3. Birincil kaynakları hem yazılı kompozisyonlar hem de sözlü tartışmalarla değerlendirebilmek ve analiz edebilmek.

Gerekli Ders Kitapları

 • M. T. Boatwright, D. J. Gargola & R. J. A. Talbert, A Brief History of the Romans. 2006.
 • N. Lewis & M. Reinhold (ed.), Roman Civilization, Cilt I ve II. 3. baskı. 1990. (Cilt I önizleme, Cilt II önizleme)
 • C. Murphy, Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America, 2007. (Önizleme)

Diğer Kaynaklar

 • Adrian Goldsworthy, The Punic Wars. 2001.
  • s. 44-62 (İ.Ö. 3. yüzyılda Roma Ordusu)
  • s. 310-328 (Bölüm 13 "Rome, Beginnings of Empire").
 • M. Beard & M. Crawford, Rome in the Late Republic. Cornell University Press, Ithaca, New York. 1985.
  • Giriş, s. ix
  • Bölüm 1: "The Nature of the Problem" s. 1-11.
  • Bölüm 6: "Rome and the Outside World" s. 72-84
  • Sonsöz: s. 85-87.

Çevrimiçi Kaynaklar
vroma.org - Roma tarihi ile ilgili resim ve görseller için çok iyi bir kaynak. Öğrencilerin İ.S. 150 yılındaki Roma hakkında daha etkileşimli öğrenmesine olanak veren sanal bir Roma dünyası da yaratmıştır.
livius.org/rome.html - Antik Roma toplumu ve farklı konularla ilgili kısa makalelere bağlantılar.
LacusCurtius - Oldukça kapsamlı resim ve görsellere ait bağlantılar, Latince metinler ve çevirileri, askeri tarih ve benzeri alt konular.
The Perseus Project - Latince ve Yunanca metinler ve İngilizce çevirileri için arama da yapılabilen bir bilgi hazinesi. Aynı zamanda Lewis & Short’un Latince Sözlüğünün tam bir sürümünü ve çok sayıda yararlı morfolojik araçlar da içermektedir.
Ancient World Mapping Center - Bu sitede antik dünyadan, pek çoğu Antik Yunanistan ve Roma’ya ait haritalar yer almaktadır. Bu haritalar farklı boyutlarda ve biçimlerdedir.
De Imperatoribus Romanis - Augustus’tan (İ.Ö.27 - İ.S. 14) XI. Constantinus Palaeologus’a (İ.S. 1449- 1453) kadar Roma İmparatorları ve aileleri ile ilgili çevrimiçi bir ansiklopedi.

Notlandırma

İçerik Yüzde
Sınıf Katılımı %20
İki Kısa Ödev %40
Ara Sınav %20
Final Sınavı %20
  %100