Okuma Önerileri

 
Ders Konu Okumalar
1 Giriş; Prehistorik İtalya  
2 Roma Öncesi İtalya’da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.-5. yüzyıllar Romans Bölüm 1;
L&R I, Giriş s. 1-19 # 1,2
3 Erken Roma Romans Bölüm 2;
L&R I, # 4, 5, 7, 8
4 Tartışma: Tarih ve Mitoloji L&R I, # 4, 5, 7, 8, Livius Kitap I
5 Erken Cumhuriyet Dönemi: Senato, Magistratlar, Meclisler Romans Bölüm 3;
L&R I, 25, 27, 28, 38, 149
6 İtalya’da Fetihler ve Genişleme Romans Bölüm 3;
L&R I, # 14, 16, 18;
Roman Organization of Italy s. 88-89
7 Bir kent devletinden Akdeniz İmparatorluğu’na: Roma'nın Kartaca ile Savaşları Romans Bölüm 4;
L&R I, #13, 57, 58, 63, 67
8 Tartışma: Roma Toplumu ve Roma Savaş Sanatı A. Goldsworthy, The Punic Wars
9 Roma’nın Yunanistan ve Doğu Akdeniz’e genişlemesi Romans Bölüm 4 ve 5;
L&R I, #72, 75, 79, 80, 96, 171; (Oppian Law s. 493-95)
10 Tiberius ve Gaius Gracchus’un Reformları Romans Bölüm 5;
L&R I, #97, 98
11 Marius Sulla’ya Karşı: Roma’nın Sosyal Savaşları Romans Bölüm 6;
L&R I, #101, 103.
12 Tartışma: Sulla ve Gracchusların politik reformları - Artılar ve Eksiler Romans Bölüm 7;
L&R I, #104.
13 Pompeius’un Yükselişi: Cicero’nun Consul’lüğü Romans Bölüm 7;
L&R I, #109, 131, 145, 147 (s. 403-405)
14 Iulius Caesar Romans Bölüm 8;
L&R I, #85, 86, 107, 108, 110, 193.
15 Octavianus, Marcus Antonius ve Cleopatra Romans Bölüm 9 (s. 179’dan itibaren);
L&R I, #111, 113, 118.
16 Ara Sınav  
17 Augustus ve Augustus Dönemi İyileştirmesi Romans Bölüm 9, s. 180-200.;
L&R I, #194, 204
18 Augustus Bölüm II L&R #195;
L&R II, #95;
Vergil, Aeneid 8
19 Iulius-Claudius Hanedanı Romans Bölüm 10;
L&R II, #1 (s. 1-3), 10 (Britannia’nın fethi s. 35-37), 15 (s. 50-55), 38, 98.
20 Tartışma: Principatus’un Yapısı D. Earl, The Age of Augustus
21 Flavius Hanedanı Romans Bölüm 11, s. 222-227;
L&R II, #5, 11, 55, 135, 136.
22 Roma İmparatorluğu’nun Zirvesi: İ.S. 96-180 Romans Bölüm 11, s. 227-246;
L&R II, 19, 20, 22 (Yol Yapımı s. 72 – 75), 194 (s. 628 – 29).
23 Tartışma: Epigrafi ve Roma Tarihi Keppie, Understanding Roman Inscriptions (önizleme)
Handout on Emperors’ Inscriptions.
Father Sorin’s monument.
L&R II, #13, 14
24 Askeri Monarşinin Doğuşu Romans Bölüm 12;
L&R II, #104 (ve Giriş 372-73), 106, 109, 115
25 Çöküş ve Toparlanma Romans Bölüm 13, s. 273-284;
L&R II, #119 – 124 (s. 413 – 428).
26 Constantinus’un Egemenliği Romans Bölüm 13, s. 284-297;
L&R II, #125, 128, 133, 172 – 176 (s. 571 – 582).
27 Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 1 Cullen Murphy, Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America. (Bölüm 1-3)
28 Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 2 Cullen Murphy, Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America. (Bölüm 4,5 ve son söz)
29 Final Sınavı  

Anahtar

Kısaltma Okuma
Romans Boatwright, Gargola, and Talbert, A Brief History of the Romans. 2006.
L&R I Lewis and Reinhold, eds., Roman Civilization, Cilt I. 3. Baskı 1990.
L&R II Lewis and Reinhold, eds., Roman Civilization, Cilt II. 3. Baskı 1990.