Kaynaklar

Ara sınav çalışma rehberi

Final Sınavı tekrarı

Çevrimiçi Kaynaklar
vroma.org - Roma tarihi ile ilgili resim ve görseller için çok iyi bir kaynak. Öğrencilerin İ.S. 150 yılındaki Roma hakkında daha etkileşimli öğrenmesine olanak veren sanal bir Roma dünyası da yaratmıştır.
livius.org/rome.html - Antik Roma toplumu ve farklı konularla ilgili kısa makalelere bağlantılar.
LacusCurtius - Oldukça kapsamlı resim ve görsellere ait bağlantılar, Latince metinler ve çevirileri, askeri tarih ve benzeri alt konular.
The Perseus Project - Latince ve Yunanca metinler ve İngilizce çevirileri için arama da yapılabilen bir bilgi hazinesi. Aynı zamanda Lewis & Short’un Latince Sözlüğünün tam bir sürümünü ve çok sayıda yararlı morfolojik araçlar da içermektedir.
Ancient World Mapping Center - Bu sitede antik dünyadan, pek çoğu Antik Yunanistan ve Roma’ya ait haritalar yer almaktadır. Bu haritalar farklı boyutlarda ve biçimlerdedir.
De Imperatoribus Romanis - Augustus’tan (İ.Ö.27 - İ.S. 14) XI. Constantinus Palaeologus’a (İ.S. 1449- 1453) kadar Roma İmparatorları ve aileleri ile ilgili çevrimiçi bir ansiklopedi.