Ders Notları

 
Ders Konu Ders Malzemeleri
1 Giriş; Prehistorik İtalya Not 1
2 Roma Öncesi İtalya’da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.-5. yüzyıllar Not 2
3 Erken Roma Not 3
4 Tartışma: Tarih ve Mitoloji  
5 Erken Roma Cumhuriyeti: Sınıfların Mücadelesi Not 5
6 Kent Devletinden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya’da Fetih ve Genişleme Not 6
7 Kent devletinden Akdeniz İmparatorluğuna: Roma'nın Kartaca ile Savaşları Not 7
8 Tartışma: Roma Toplumu ve Savaş  
9 Roma’nın Yunanistan ve Doğu Akdeniz’e genişlemesi Not 9
10 Cumhuriyet’in Çöküşü, Bölüm: 1 Tiberius ve Gaius Gracchus’un Reformları Not 10
11 Marius Sulla’ya Karşı Not 11
12 Tartışma: Gracchus Kardeşler ve Sulla’nın Politik Reformları - Artılar ve Eksiler  
13 Pompeius’un Yükselişi: Cicero’nun Consul’lüğü Not 13
14 Cumhuriyet’in çöküşü, Bölüm 2: Iulius Caesar Not 14
15 Cumhuriyet’in son günleri: Octavianus, Marcus Antonius ve Cleopatra Not 15
16 Ara Sınav  
17 Augustus Dönemi I Not 17
18 Augustus Dönemi II Not 18
19 Iulius-Claudius Hanedanı Not 19
20 Tartışma: Principatus’un Yapısı  
21 Flavius Hanedanı Not 21
22 Roma İmparatorluğu’nun Zirvesi: İ.S. 96-180 Not 22
23 Tartışma: Epigrafi ve Roma Tarihi  
24 Askeri Monarşinin Doğuşu Not 24
25 Çöküş ve Toparlanma Not 25
26 Constantinus’un Hükümdarlığı Not 26
27 Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 1  
28 Tartışma: Biz Roma mıyız? Bölüm 2  
29 Final Sınavı