Ders Notları

Bu bölüm, derslerde sözü edilen filozoflara dair ders notlarından oluşmaktadır. Ders hocasının hazırladığı ve bütün olarak çalışma materyalleri bölümünde bulunan Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi’nin kısımları Descartes için ders notları olarak kullanılmıştır. Aşağıda ders sırasına göre hazırlanmış bir çalışma rehberi verilmiştir.

 
DERS NO DERS NOTU
Platon
Sokrates’in Savunması (PDF)
2-4 Phaidon (PDF1) (PDF2) (PDF3)
Aristoteles
5-6 Ruh Üzerine (PDF1) (PDF2)
7-8 Nikomakhos’a Etik (PDF1) (PDF2)
Descartes
Birinci Meditasyon (PDF1)
10 İkinci Meditasyon (PDF1)
11 Üçüncü Meditasyon (PDF1)
12 Dördüncü Meditasyon (PDF1)
13 Beşinci Meditasyon (PDF1)
14 Altıncı Meditasyon (PDF1)
Hume
15-17 İnsan Anlağı Üzerine Bir Soruşturma (PDF1) (PDF2) (PDF3)
Kant
18-20 Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (PDF1) (PDF2) (PDF3)
Russell
21-22 Felsefenin Problemleri (PDF1) (PDF2)
Sartre
23-24 Varoluşçuluk bir Hümanizmdir (PDF1) (PDF2)