Konu özeti

 • 5.62 Fizikokimya II (Bahar 2008)   


  Düzey: 
  Lisans


  Öğretim Üyesi: 
  Prof. Troy Van Voorhis

  Çevirmenler:
  Prof. Dr. Serap Şenel

  Üç-boyutlu rastgele yürüme (Şekil Ziad Ganim’in izni ile.)
  Dersin Kapsamı


  Seçilmiş ders notları

  Sınavlar (çözümleri verilmemiş)  Dersin Tanımı


  Bu ders; temel istatistiksel mekanik, öteleme özellikleri, kinetik teori, katı hal, tepkime hız teorisi ve kimyasal tepkime dinamikleri konularını kapsar.
  Teşekkür  Bu ders görevlileri, bu dersin malzemelerinin; daha önceki öğreticiler, ders kitapları ve 5.62 sayılı dersle ilişkili diğer MIT Kimya Bölümü mensuplarının katkılarını içerdiğini ifade etmek isterler. İzleyen çalışmalar birçok yılı kapsayan bir dönemde ortaya çıkan gelişmeler olduğundan tamamı tek bir kaynağa atfedilemez.

  • Ders İzlencesi

   Ders saatleri:
   Dersler: 3 oturum/hafta, 1 saat/oturum
   Uygulama : 2 oturum/hafta, 1 saat /oturum

   Genel Bakış
   Bu ders aşağıdaki üç ana alanı kapsayacaktır:
   İstatistiksel Mekaniğin Prensipleri

   • Topluluklar toplulukları ve partisyon fonksiyonları: kanonik ve mikrokanonik
   • Atomik ve moleküler serbestlik derecesi: öteleme, dönme, titreşim, elektronik ve nükleer spin
   • Kimyasal denge ve termodinamik özellikler: entropi, entalpi, serbest enerji, kimyasal potansiyel
   • Moleküller arası potansiyeller, hal eşitlikleri

   Katı Hal Kimyası

   • Katılar için modeller: Einstein, Debye, metaller, yarıiletkenler

   Kinetik

   • Gazların  kinetik teorisi: basınç, efüzyon, taşınım
   • Hız teorisi: çarpışma teorisi, geçiş hali teorisi

   Ders kitabı
   Hill, Terrill L. An Introduction to Statistical Thermodynamics. New York, NY: Dover, 1987. ISBN: 9780486652429.

   Okuma Ödevleri
   Her bir ders için ilgili okunacak  sayfalar birkaç standart ders kitabı temelinde listelenmiştir. 
   5.62'de kapsanan başlıklar (ve kapsanıldığı seviyede) için tek bir ders kitabı yeterli değildir. Sınıfa gelmeden önce her günün ders notlarına göz gezdirmek üzere  5-10 dakika ayırmanız beklenmektedir.

   Ev ödevi

   Problem setleri, haftalık olarak verilecektir. Problem setleri zamanında sınıfta olacaktır. Geç getirilen problem setleri kabul edilmeyecektir  ancak önceden kararlaştırılan devamsızlıklar nedeniyle kaçırılan  ev ödevleri için geçme notunda  ayarlama yapılacaktır.

   Sınavlar
   Birer saatlik üç ara sınav ve üç saatlik  bir genel sınav olacaktır. 

   Değerlendirme

   AKTİVİTELERYÜZDE KATKILARI
   Ev ödevi (8 problem seti)%25
   Üç ara sınavı (herbiri%  15)%45
   Genel sınav%30

   • Takvim

    DERS #KONULARANA TARİHLER
    1Termodinamiğin Gözden Geçirilmesi 
    2E, A, ve S: mikroskobik olasılıklar {Pi} için makroskobik özellikler 
    3Kanonik partisyon fonksiyonu: {Pi}’yi Q ile değiştirin 
    4Mikrokanonik topluluklar topluluğu: {Pi}’yi Ω ile değiştirin,  Ω’ya karşı Q 
    5Moleküler partisyon fonksiyonu: E’yi  (topluluk),   ε (molekül) ile değiştirin1 No.lu Problem setinin verilmesi
    6Moleküler ayırt edilemezlik için düzeltilmiş Q 
    7Boltzmann partisyon fonksiyonunun öteleme kısmı 
    8Boltzmann, Fermi-Dirac, ve Bose-Einstein istatistikleri2 No.lu Problem setinin verilmesi
    9Mikroskobik enerji seviyelerinden  makroskobik özelliklerin hesabı: qötel 
    10Klasik qötel’e karşı  kuantum 
    Eşpaylaşım 
    İç serbestlik derecesi
     
    11Atom ve diatomik moleküller için iç serbestlik derecesi3 No.lu Problem setinin verilmesi
    12Dönme partisyon fonksiyonu. 
    Eşpaylaşım
     
    Bir saatlik birinci sınav
    13Nükleer spin istatistiği: simetri sayısı, σ Dönme partisyon fonksiyonu için düşük T  sınırı 
    14qdön ve qtit için düşük ve yüksek-T sınırları  
    15Poliatomik moleküller: dönme ve titreşim 
    16Kimyasal denge I 
    17Kimyasal denge II4 No.lu Problem setinin verilmesi
    18Moleküller arası model potansiyeller 
    19Konfigürasyonel integral: küme açılımı 
    20Virial hal eşitliği5 No.lu Problem setinin verilmesi
    21Katı termodinamiği: Einstein ve Debye modelleri 
    İkinci bir saatlik sınav
    22Einstein ve Debye katıları 
    23Fononlar: 1-B lineer atom zinciri 
    24Bir metalin serbest elektron teorisi 
    25Metallerde ısı kapasitesi 
    26Katıların band teorisi6 No.lu Problem setinin verilmesi
    27Kristal faz dengeleri 
    28Gazların kinetik teorisi: Maxwell-Boltzmann dağılımı 
    29Gazların kinetik teorisi: efüzyon ve çarpışmalar 
    30Gazların kinetik teorisi: çarpışma dinamiği ve saçılma7 No.lu Problem setinin verilmesi
    31Gazların kinetik teorisi: ortalama serbest yol  ve taşınım 
    Üçüncü bir saatlik sınav
    32Gazların kinetik teorisi: taşınım katsayıları 
    33Geçiş hali teorisi I8 No.lu Problem setinin verilmesi
    34

    Geçiş hali teorisi II
    Kinetik izotop etkisi

     
    35Fotonlar için istatistiksel mekanik 
    36Unimoleküler  tepkimelerin hızları: RRKM 
    Genel sınav

    • Okumalar

     Oturumlara göre sıralanmış bir okuma programı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 


     Ders Kitabı
     Hill, Terrill L. An Introduction to Statistical Thermodynamics. New York, NY: Dover, 1987. ISBN: 9780486652429.


     Diğer Kaynaklar

     • Knox, J. H. Molecular Thermodynamics. New York, NY: John Wiley & Sons, 1971. ISBN: 9780471495901.
     • Andrews, F. C. Equilibrium Statistical Mechanics. New York, NY: John Wiley & Sons, 1975. ISBN: 9780471031239.
     • Silbey, R., R. Alberty, and M. Bawendi. Physical Chemistry. 4th ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 9780471215042.
     • McQuarrie, D., and J. Simon. Physical Chemistry: A Molecular Approach. University Science, 1997. ISBN: 9780935702996.
     • Metiu, H. Physical Chemistry: Statistical Mechanics. Taylor & Francis, 2006. ISBN: 9780815340850.
     • Maczek, A. Statistical Thermodynamics. New York, NY: Oxford University Press, 1998. ISBN: 9780198559115.
     • Nash, L. Elements of Statistical Thermodynamics. 2nd ed. New York, NY: Dover, 2006. ISBN: 9780486449784.
     • Callen, H. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics. 2nd ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 1985. ISBN: 9780471862567.
     • Widom, B. Statistical Mechanics: A Concise Introduction for Chemists. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. ISBN: 9780521811194.
     • McQuarrie, D. Statistical Mechanics. 2nd ed. University Science Books, 2000. ISBN: 9781891389153.
     • Reif, F. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. New York, NY: McGraw-Hill, 1965. ISBN: 9780070518001.
     • Kittel, C. Introduction to Solid State Physics. New York, NY: John Wiley & Sons, 1986. ISBN: 9780471874744.
     • Mayer, J., and M. Mayer. Statistical Mechanics. New York, NY: John Wiley & Sons, 1966.
     • Sachs, M. Solid State Theory. New York, NY: McGraw-Hill, 1963.
     • Bube, R.  Electrons in Solids. Burlington, MA: Academic Press, 1992. ISBN: 9780121385538.
     • Ibach, H., and H. Lüth.  Solid State Physics. New York, NY: Springer-Verlag, 2003. ISBN: 9783540438700.
     • Ashcroft, N. W., and, N. D. Mermin.  Solid State Physics. Saunders College, 1976. ISBN: 9780030839931.
     • Kauzmann, W. Kinetic Theory of Gases. Benjamin, 1966.
     • Houston, P.  Chemical Kinetics and Reaction Dynamics. New York, NY: Dover, 2006. ISBN: 9780486453347.

     Okuma Kısaltmalar
     H = Hill
     Mac = Maczek
     Met = Metiu

      
     DERS #KONULAROKUMA SAYFALARI
     1Termodinamiğin Gözden GeçirilmesiH: 1-6
     2E, A, ve S: mikroskobik olasılıklar {Pi} için makroskobik özelliklerH: 6-20
     3Kanonik partisyon fonksiyonu: {Pi}’yi Q ile değiştirinH: 12-13 ve 18-20
     4Mikrokanonik topluluklar topluluğu: {Pi}’yi Ω ile değiştirin,  Ω’ya karşı QH: 26-30 ve 33-38
     5Moleküler partisyon fonksiyonu: E’yi  (topluluk),   ε (molekül) ile değiştirinH: 59-70
     Mac: 16-19
     Met: 49-55
     6Moleküler ayırt edilemezlik için düzeltilmiş QH: 68-70
     7Boltzmann partisyon fonksiyonunun öteleme kısmıH: 74-77
     8Boltzmann, Fermi-Dirac, ve Bose-Einstein istatistikleriH: 59-72
     9Mikroskobik enerji seviyelerinden  makroskobik özelliklerin hesabı: qötelH: 74-81
     10Klasik qötel’e karşı  kuantum 
     Eşpaylaşım 
     İç serbestlik derecesi
     H: 82-85 ve 112-115
     11Atom ve diatomik moleküller için iç serbestlik derecesiH: 147-158
     Mac: 42-53
     12Dönme partisyon fonksiyonu. 
     Eşpaylaşım
     H: 153-159
     Mac: 47-53
     Met: 131-142
     13Nükleer spin istatistiği: simetri sayısı, σ Dönme partisyon fonksiyonu için düşük T  sınırıH: 153-159 ve 466-472
     Mac: 54-57
     14qdön ve qtit için düşük ve yüksek-T sınırları H: 153-159
     Mac: 51-53
     15Poliatomik moleküller: dönme ve titreşimH: 151-153
     Mac: 53 ve 58-63
     16Kimyasal denge IH: 177-182
     Mac: 77-83
     Met: 179-191
     17Kimyasal denge IIH: 182-187
     Mac: 83-92
     Met: 191-196
     18Moleküller arası model potansiyellerH: 261-274
     21Katı termodinamiği: Einstein ve Debye modelleriH: 86-98
     22Einstein ve Debye katılarıH: 98-105 ve 490-495
     24Bir metalin serbest elektron teorisiH: 441-444

     • Ders Notları

      DERS #KONULARDERS NOTLARI
      1Termodinamiğin Gözden Geçirilmesi(PDF)
      2E, A, ve S: mikroskobik olasılıklar {Pi} için makroskobik özellikler(PDF)
      3Kanonik partisyon fonksiyonu: {Pi}’yi Q ile değiştirin(PDF)
      4Mikrokanonik topluluklar topluluğu: {Pi}’yi Ω ile değiştirin,  Ω’ya karşı Q(PDF)
      5Moleküler partisyon fonksiyonu: E’yi  (topluluk),   ε (molekül) ile değiştirin(PDF)
      6Moleküler ayırt edilemezlik için düzeltilmiş Q(PDF)
      7Boltzmann partisyon fonksiyonunun öteleme kısmı(PDF)
      8Boltzmann, Fermi-Dirac, ve Bose-Einstein istatistikleri(PDF)
      9Mikroskobik enerji seviyelerinden  makroskobik özelliklerin hesabı: qötel(PDF)
      10Klasik qötel’e karşı  kuantum 
      Eşpaylaşım 
      İç serbestlik derecesi
      (PDF)
      11Atom ve diatomik moleküller için iç serbestlik derecesi(PDF)
      12Dönme partisyon fonksiyonu. 
      Eşpaylaşım
      (PDF)
      13Nükleer spin istatistiği: simetri sayısı, σ Dönme partisyon fonksiyonu için düşük T  sınırı

      (PDF)
      İlâve Not
      (PDF)

      14qdön ve qtit için düşük ve yüksek-T sınırları (PDF)
      15Poliatomik moleküller: dönme ve titreşim(PDF)
      16Kimyasal denge I(PDF)
      17Kimyasal denge II(PDF)
      18Moleküller arası model potansiyeller(PDF)
      19Konfigürasyonel integral: küme açılımı(PDF)
      20Virial hal eşitliği(PDF)
      21Katı termodinamiği: Einstein ve Debye modelleri

      (PDF)
      İlâve Not
      (PDF)

      22Einstein ve Debye katıları(PDF)
      23Fononlar: 1-B lineer atom zinciri(PDF)
      24Bir metalin serbest elektron teorisi(PDF)
      25Metallerde ısı kapasitesi 
      26Katıların band teorisi(PDF)
      27Kristal faz dengeleri 
      28Gazların kinetik teorisi: Maxwell-Boltzmann dağılımı(PDF)
      29Gazların kinetik teorisi: efüzyon ve çarpışmalar(PDF)
      30Gazların kinetik teorisi: çarpışma dinamiği ve saçılma(PDF)
      31Gazların kinetik teorisi: ortalama serbest yol  ve taşınım(PDF)
      32Gazların kinetik teorisi: taşınım katsayıları(PDF)
      33Geçiş hali teorisi I(PDF)
      34

      Geçiş hali teorisi II
      Kinetik izotop etkisi

      (PDF)
      35Fotonlar için istatistiksel mekanik 
      36Unimoleküler  tepkimelerin hızları: RRKM(PDF)

      • Sınavlar

       Dönem boyunca 3 sınav, dönem sonunda bir genel sınav olacaktır. Sınava, her iki yüzünü de doldurabileceğiniz kendi notlarınız ve eşitliklerin yer aldığı bir sayfa getirmenize izin verilir. “Basit” bir hesap makinesi de getirmelisiniz.

       SINAV #KONULARSINAV BİLGİSİ
       11-12. Dersler(PDF)
       213-21. Dersler(PDF)
       322-31. Dersler 
       41-36.Dersler