Ders Notları

DERS # KONULAR DERS NOTLARI
1 Termodinamiğin Gözden Geçirilmesi (PDF)
2 E, A, ve S: mikroskobik olasılıklar {Pi} için makroskobik özellikler (PDF)
3 Kanonik partisyon fonksiyonu: {Pi}’yi Q ile değiştirin (PDF)
4 Mikrokanonik topluluklar topluluğu: {Pi}’yi Ω ile değiştirin,  Ω’ya karşı Q (PDF)
5 Moleküler partisyon fonksiyonu: E’yi  (topluluk),   ε (molekül) ile değiştirin (PDF)
6 Moleküler ayırt edilemezlik için düzeltilmiş Q (PDF)
7 Boltzmann partisyon fonksiyonunun öteleme kısmı (PDF)
8 Boltzmann, Fermi-Dirac, ve Bose-Einstein istatistikleri (PDF)
9 Mikroskobik enerji seviyelerinden  makroskobik özelliklerin hesabı: qötel (PDF)
10 Klasik qötel’e karşı  kuantum
Eşpaylaşım 
İç serbestlik derecesi
(PDF)
11 Atom ve diatomik moleküller için iç serbestlik derecesi (PDF)
12 Dönme partisyon fonksiyonu. 
Eşpaylaşım
(PDF)
13 Nükleer spin istatistiği: simetri sayısı, σ Dönme partisyon fonksiyonu için düşük T  sınırı

(PDF)
İlâve Not
(PDF)

14 qdön ve qtit için düşük ve yüksek-T sınırları (PDF)
15 Poliatomik moleküller: dönme ve titreşim (PDF)
16 Kimyasal denge I (PDF)
17 Kimyasal denge II (PDF)
18 Moleküller arası model potansiyeller (PDF)
19 Konfigürasyonel integral: küme açılımı (PDF)
20 Virial hal eşitliği (PDF)
21 Katı termodinamiği: Einstein ve Debye modelleri

(PDF)
İlâve Not
(PDF)

22 Einstein ve Debye katıları (PDF)
23 Fononlar: 1-B lineer atom zinciri (PDF)
24 Bir metalin serbest elektron teorisi (PDF)
25 Metallerde ısı kapasitesi  
26 Katıların band teorisi (PDF)
27 Kristal faz dengeleri  
28 Gazların kinetik teorisi: Maxwell-Boltzmann dağılımı (PDF)
29 Gazların kinetik teorisi: efüzyon ve çarpışmalar (PDF)
30 Gazların kinetik teorisi: çarpışma dinamiği ve saçılma (PDF)
31 Gazların kinetik teorisi: ortalama serbest yol  ve taşınım (PDF)
32 Gazların kinetik teorisi: taşınım katsayıları (PDF)
33 Geçiş hali teorisi I (PDF)
34

Geçiş hali teorisi II
Kinetik izotop etkisi

(PDF)
35 Fotonlar için istatistiksel mekanik  
36 Unimoleküler  tepkimelerin hızları: RRKM (PDF)