Konu özeti

 • 12.163 / 12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi (Güz 2004)

   

  Düzey: 
  Lisans/Lisansüstü 

  Öğretim Elemanları: 
  Ben Crosby 
  (Öğretim Asistanı ve Laboratuvar Eğitmeni)
  Prof. Kelin Whipple

  Çevirmen:

  Prof. Dr. Orhan Tatar
  Arazi Ölçümü. (Görüntü Benjamin Crosby’nin izniyle.)
  Dersin Özellikleri


   Ders Notları

  Dersin Tanımı


  Bu ders, jeomorfik süreçlerin nicel analizlerine bir girişi vermekte ve Yer yüzeyinin şekillenmesinde yeryüzü süreçleri, tektonik ve iklim etkileşimini incelemektedir.  Teknik Gereksinimler


  Bu dersteki bazı dosyaların kullanımı için özel bir yazılıma ihtiyaç vardır : .m
  • Ders İzlencesi

   Ders saatleri
   Teorik Dersler: 3 ders/hafta, 1 saat/ders 
   Laboratuvarlar : 2 ders/hafta, 2 saat/ders 

   Önkoşul
   Diferansiyel Eşitlikler (18.03); Jeolojiye Giriş (12.001); Doğada Taşınma Süreçleri (1.61) yada sorumlu öğretim elemanının izni

   Ders Tanımı
   Bu ders jeomorfik süreçlerin nicel analizlerine bir girişi vermekte ve Yer yüzeyinin şekillenmesinde yeryüzü süreçleri, tektonik ve iklim etkileşimini incelemektedir. Konular : 
   • Flüviya, yamaç ve glasiyel süreçlerin mekaniğine nicel giriş 
   • Ayrışmanın nedeni, toprak oluşumu, yüzey akışı, erozyon, yamaç duraylılığı, sediman taşınımı, nehir morfolojisi ve buzul aşındırması 
   • Tektonik ve iklimsel kuvvetlere sistem tepkisi : buzul aşındırması, deniz seviyesi değişimi, yükselme, çökme ve buzul dönemi sonrası izostatik sekme. 
   Ders jeomorfik kavramlarla ilgili arazi çalışmasını ve bilimsel raporların yazılmasını içerir. Ek bilgi: yeryüzü süreçlerinin çalışılmasında bilgisayar modellemesi (MATLAB®) ve sayısal yükseklik verilerinin CBS (coğrafi bilgi sistemi) analizi.

   Ders Düzeni ve Seviye
   Bu ders ileri bir seviyede öğretilmekte olup, lisans öğrencilerine (üst sınıfların katılımı tavsiye edilir) ve lisansüstü öğrencilere de açıktır. Lisans öğrencilerinden beklenti farklı olacaktır. Ders 12.463 kodlu ders ile aynıdır, ancak ödevler farklıdır.

   Laboratuvarlar ve Arazi Gezileri 
   New Hampshire, Washington Dağına ve Baker Nehrine 2 arazi gezisini de içeren 5 laboratuvar çalışması vardır.

   Notlandırma
   Bu derste, laboratuvarlar ve arazi gezilerinden sonra verilecek raporlar değerlendirmede esas alınacaktır.

   • Takvim

    Hafta #DERS KONULARILab. Uygulamaları/Arazi GezileriÖnemli Tarihler
    1Giriş, Jeomorfik SistemlerLab 1: Washington Dağı—Hava Fotoğrafları/Haritalar Washington Dağı Arazi Gezisi 
    2I. Akış MekaniğiWashington Dağı devam: Jeomorfik Yüzey Şekilleri ve Süreçleri Haritası-IPAQ 
    3I. Akış Mekaniği ve
    II. Alüvyal Kanallar
    Lab 2: Baker Nehri I:Akış Mekaniği-Pürüzlülük; Hava Fotoğrafı AnaliziLab 1: Washington D. Defterler ve Yazım Aşaması
    4III. Büklümler Civarındaki AkışLab 2: Baker Nehri I:Akış Mekaniği-Pürüzlülük; Hava Fotoğrafı Analizi (devam), Gezi 1 
    5IV. Sediman TaşınımıBaker Gezisi Analizi: Akış Mekaniği
    Baker Nehri Gezisi #2
     
    6V. Alüvyal ProfillerBaker Nehri II: Büklümler Civarındaki Akış, Erozyon, Sedimantasyon 
    7VI. Erozyonel Kanal Şebekeleri Lab 2: Baker Nehri Projesi teslim
    8VII. Anakaya KanallarıLab 3: Anakaya Kanalları Projesi 
    9VII. Anakaya Kanalları  
    10VII. Anakaya Kanalları ve
    VIII. Yamaç Evrimi
    Lab 4: Yamaç Evrimi Projesi, PDE’nin Nümerik Çözümü, MATLAB® İncelemesiLab 3: Anakaya Kanalları Projesi teslim
    11VIII. Yamaç EvrimiLab 5: Tektonik Jeomorfoloji, San Gabriel DağlarıLab 4: Yamaç Evrimi Projesi teslim
    12VIII. Yamaç Evrimi ve
    IX. Kütle Akması
    Lab 5: Tektonik Jeomorfoloji Projesi—SYM/CBS Analizleri 
    13IX. Kütle AkmasıLab 5: Tektonik Jeomorfoloji Projesi—SYM/CBS Analizleri (devam) 
    14İklim-Tektonik Etkileşimleri Lab 5: Tektonik Jeomorfoloji Projesi teslim

    • Ders Notları

     HaftaKONULAR
     1Giriş, Jeomorfik Sistemler (PDF)
     2I. Akış Mekaniği (PDF)
     3I. Akış Mekaniği ve II. Alüvyal Kanallar (PDF)
     Görüntüler (PDF
     4III. Büklümler Civarındaki Akış (PDF)
     Görüntüler (PDF
     5IV. Sediman Taşınımı (PDF)
     6V. Alüvyal Profiller (PDF)
     Görüntüler (PDF)
     7VI. Erozyonel Kanal Şebekeleri (PDF)
     8VII. Anakaya Kanalları (PDF)
     Görüntüler (PDF)
     9VII. Anakaya Kanalları
     10VII. Anakaya Kanalları ve VIII. Yamaç Evrimi (PDF)
     11VIII. Yamaç Evrimi
     Görüntüler (PDF)
     12VIII. Yamaç Evrimi ve IX. Kütle Akması (PDF)
     13IX. Kütle Akması
     Görüntüler (PDF)
     14İklim-Tektonik Etkileşimleri (PDF)

     • Laboratuvar

      Bu bölümdeki bazı dosyaları kullanmak için özel bir yazılıma gereksinim vardır: .m

       
      Lab 1 
      Saco Nehri - White Dağları Arazi Gezisi: Bir Jeomorfik Sistem (PDF)

      Lab 2 
      Baker Nehri: Akış, Sediman Taşınımı ve Menderesli bir büklümde kıyı erozyonu (PDF)
      Akış Mekanikleri: Hız Profilleri Uygulaması (PDF)
      Hidrolik Pürüzlülüğe Etkiyen Faktörler (PDF)

      Lab 3 
      Anakaya Kanal Profili Modellemesi (1-D) (PDF)

      Lab 4 
      Yamaç Profili Modellemesi (1-D) (PDF)
      hhillslope_profile3.m (M)

      Lab 5 
      DEM Analizi: San Gabriel Dağları, Kaliforniya (PDF)

      • Çalışma Materyalleri

       Bu sayfa Türkçeye çevrilmemiş. Nergis

       The two files here are helpful for the labs and field trips.
       Guidelines for Field Trips and Reports (PDF)
       A few general comments on fieldbooks after the Mt. Washington and Baker River exercises (PDF)