Ödevler

Problem setleri tabloda listelenen oturumlarda teslim edilecektir. Sayfa numaraları aşağıdaki ders kitabına aittir:
Artin, M. Algebra. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991. ISBN: 9780130047632.

 
DERS NO KONULAR ÖDEVLER
4 Homomorfizmler Problem kağıdı 1 (PDF)
7 Modüler aritmetik, cisimler Problem kağıdı 2 (PDF)
9 Vektör uzayları, tabanlar, boyut Problem kağıdı 3 (PDF)
12 İlk kısa sınav Problem kağıdı 4 (PDF)
15 Dönmeler Problem kağıdı 5 (PDF)
18 Sonlu izometri grupları Problem kağıdı 6 (PDF)
21 Grup işlemleri Problem kağıdı 7 (PDF)
24 Permütasyon temsilleri Problem kağıdı 8 (PDF)
28 Simetrik formlar Problem kağıdı 9 (PDF)
31 Quadrikler Problem kağıdı 10 (PDF)
39 Basit gruplar Problem kağıdı 11 (PDF)