Konu özeti

 • 12.109 Petroloji (Sonbahar 2005)
  Düzey: 
  Lisans
  Öğretim Elemanı: 
  Prof. Timothy Grove
  Çevirmen:
  Yrd. Doç. Dr. Sibel Tatar-Erkül
  "Grafik granit" olarak bilinen feldispat ve kuvars granitteki İç içe büyüme dokusu, sıklıkla çivi yazısına benzetilmektedir (Resim MIT Açık Ders Notu izniyle).
  Dersin Özellikleri


   Seçilmiş ders notları

  Dersin Tanımı


  Lisans düzeyindeki petroloji dersi, yerkabuğu ve üst manto kayaçlarının dağılımını, kimyasal bileşimini ve mineral ilişkilerini inceler. Bu dersin önemi, kayaç oluşturan süreçlerin, fizik ve kimya kullanarak yorumlanmasıdır.
  Teknik Koşullar


  Bu kurstaki bazı dosyaların kullanımı için özel yazılım gereklidir: .xls.
  *Bazı çeviriler kursun daha önceki versiyonlarında vardır.
  • Ders İzlencesi

   Ders saatleri
   Dersler: 2 oturum / hafta, 1.5 saat / oturum
   Laboratuvarlar: 2 oturum / hafta, 3 saat / oturum


   Tanımlama
   12.109 magmatik ve metamorfik petrolojiye genel bir bakıştır. Bu ders, konunun tarihçesi ve gelişmeler ile birlikte bilimsel yöntemleri ve bulguları içerir. Öğrenciler kayaç oluşturan süreçleri, tektonik ortamları, kayaçların kimyasal bileşimi ve dokuları hakkında bilgi sahibi olur. 
   Konular

   • Magmatik kayaç ve minerallerin kimyasal bileşiminde korunmuş olan kabuk ve manto dinamikleri 
   • Sedimanter kayaçların minerallerinde korunmuş olan küresel iklim değişimlerinin uzun dönemli kayıtları
   • Metamorfizmaya uğramış kabuksal kayaçları oluşturan minerallerde korunmuş olan zaman-sıcaklık derinlik kayıtları
   Ön koşul
   Yeryuvarını oluşturan malzemelerinin yapısı (12.108), Malzemelerin Termodinamiği (3.00) önerilmektedir.

   Laboratuvarlar
   Laboratuvarlar belirlendikten sonra her hafta yapılacaktır. Laboratuvardaki mikroskop ve el örnekleri için haftada altı saat ayrılmıştır. Ancak, oda açık olduğunda içeri girmekte ve ince kesitleri/kayaçları incelemekte serbestsiniz. Sorularınız varsa öğretim asistanına başvurunuz ve gerekirse birlikte çalışınız. Tüm öğrenciler çalışmalarını kendisi teslim etmelidir. 

   Sınıflandırma

   FAALİYETLERYÜZDELER
   Lab: Alıştırmalar, Arasınav ve Final Sınavı.%50
   Ders: 3 problem seti, arasınav ve final sınavı.%50

   Tüm sınavlarda ders notları kapalı olacaktır. Laboratuvar finalinde ise açıktır.


   • Takvim

    OTURUM #DERS KONULARILAB KONULARIANAHTAR TARİHLER
    Kayaç Oluşturan Mineraller (KOM) 
    1KOM I: Olivin ve SpinelMikroskop Giriş 
    2

    KOM II: Feldispatlar

    Mineraller I 
    3KOM III: PiroksenlerMineraller I 
    4

    KOM IV: Piriboller

    Mineraller II 
    Termodinamik
    51-Enerji fonksiyonları-E-S-V ve G-T-P-XMineraller II 
    6P-T-X Faz Diyagramları
    Gibbs Faz Kuralı
    Mineraller III 
    72-Değişim Reaksiyonları ve Denge SabitiDokularProblem set 1: Değişim Reaksiyonları
    83-Yerkürenin Dış Mantosu-Faz İlişkileri ve Tektonik Ortamlardaki DeğişimlerManto Kayaçları 
    Petroloji
    9Manto Kayaç Tipleri ve Süreçleri
    Piroksen Termobarometresi
    Bazalt 
    10Serpantin Dengesi – Mantonun Geri Dönüşümü
    Manto Kayaçlarının Kökeni – Magmatik – Metamorfik Süreçler
    Laboratuvar Gözden Geçirme 
    114-Ergime ve Kristallenme Süreçleri
    T-X-X Faz Diyagramları (3 Bileşenli) Kabuk ve Mantodaki Donma/Ergime
    Lab Ara SınavıProblem set 2: Faz Diyagramlarının Kullanımı
    125-Bazaltlar, Komayititik Kayaç Serileri Manto Ergime Süreçleri  
    13Ara Sınav  
    146-Faz Dengesi: Silikat + H2O
    Yitim Zonlarında Magma Oluşumu
    Kalk-alkali Kayaçlar 
    157-Granitik Kayaçlar ve Kıtasal Magmatik SüreçlerGranit 
    16Kıtasal Kabuk Magmatik Kayaçları  
    17Sedimanter Kayaçların Ana Tipleri
    Yeryüzeyindeki Sedimanların Dağılımı
    Sedimenter Kayaçlar 
    18Metamorfik Petroloji 1- Metamorfik Süreçler, Dokanak, Bölgesel, T ve P DeğişimleriMetamorfik Mineraller 
    19Metamorfik Petroloji 2 – Metamorfik Fasiyesler
    Kabukta Isı Akışı ve Isı Üretimi
      
    20Metamorfik Petroloji 3 – Pelitik Kayaçların Metamorfizması Mineraller ve İzogradlarMetamorfik Fasiyes 
    21Metamorfik Petroloji 4 - Pelitler - AKFM Sistemi Sürekli ve Süreksiz ReaksiyonlarPelitlerProblem set 3: Granat-biyotit Termobarometresi
    22Metamorfik Petroloji 5 – Mafik Kayaçların Metamorfizması, Metamorfizma  
    23Yeşilşistler, Mavişistler ve EklojitlerLaboratuvar gözden geçirme 
    24Metamorfik Petroloji 6 – Kalk-silikatların MetamorfizmasıLab Final Sınavı 
     

    • Okumalar

     Amazon logo Soldaki Amazon amblemine tıkladığınızda ve Amazon.com'dan kitap (veya diğer medya) satın aldığınızda veya bu siteyi ziyaret sırasındaki satışlardan, MIT Açık Ders Notu fiyatın %10'a kadar olan miktarını alacaktır. Bu durum aldığınız ürünün fiyatını yükseltmeyecektir. Verilen bağlantılar A.B.D. Amazon sitesine aittir. Ancak, MIT Açık Ders Notunu diğer bölgelerdeki Amazon siteleri üzerinden de destekleyebilirsiniz. 

     Ana kitaplar
     Amazon logo Hess, P. C. Origin of Igneous Rocks. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. ISBN: 9780674644816.
     Amazon logo Spear, F. S. Metamorphic Phase Equilibria and Pressure - Temperature - Time Paths. Chantilly, VA: Mineralogical Society of America, 1994. ISBN: 9780939950348.

     Yardımcı okuma kitapları
     Bloss, F. D. An Introduction to the Methods of Optical Crystallography. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
     Boggs, S., Jr. Petrology of Sedimentary Rocks. New York, NY: MacMillan, 1992.
     Boyd, F. R., et al. "Evidence for a 150-200-km thick Archaean lithosphere from diamond inclusion thermobarometry." Geochim Cosmochim Acta 37 (1973): 2533-2546.
     Compton, R. R. Manual of Field Geology. New York, NY: John Wiley and Sons, 1962.
     Roeder, P. L., and R. F. Emslie. "Olivine-liquid equilibrium." Contrib Mineral Petrol 29 (1970): 275-289.
     Wood, B. J., and D. G. Fraser. Elementary Thermodynamics for Geologists. New York, NY: Oxford University Press, 1977.

     Laboratuvar alıştırmaları için önerilen kaynaklar
     Optik mineraloji ile ilgili Microsoft® Powerpoint® dersi mineralojide mikroskop kullanma ile ilgili mükemmel bir okuma kitabıdır. 
     İnce kesitlerde ikizlenme, dilinim ve daha fazla yararlı bilgi için Microsoft® Powerpoint® presentation 3 'ü inceleyiniz. 
     Deer, W. A., R. A. Howie, and J. Zussman. An Introduction to the Rock-Forming Minerals. 2nd ed. New York, NY: Longman Scientific and Technical, 1992.
     McKenzie, W. S., C. H. Donaldson, and C. Guilford. Atlas of Igneous Rocks and their Textures. New York, NY: Wiley, 1982.
     McKenzie, W. S., and C. Guilford. Atlas of Rock-Forming Minerals in Thin Section. New York, NY: Wiley, 1979.
     Nesse, W. D. Introduction to Optical Mineralogy. New York, NY: Oxford University Press, 1991.
     Troger, W. E. Optical Determination of Rock Forming Minerals. Part 1, E. Stuttgart, Deutschland: Schweizerbartische Verlagsbuchhandlung, 1979.
     Williams, H., F. J. Turner, and C. M. Gilbert. Petrography, An Introduction to the Study of Rocks. 2nd ed. New York, NY: W.H. Freeman and Co., 1982.

     Oturumdaki Okuma Bölümleri

      
     OTURUM #KONULAROKUMA BÖLÜMLERİ
     Kayaç oluşturan mineraller (KOM) 
     1(KOM) I Olivin ve Spinel 
     2

     KOM II: Feldispatlar

      
     3KOM III Piroksenler 
     4

     KOM IV Piriboller

      
     Termodinamik
     51-Enerji fonksiyonları-E-S-V ve G-T-P-XSpear. Sayfa. 133-146, 175-183.
     6P-T-X Faz Diyagramları
     Gibbs Faz Kuralı
     Spear. Sayfa No. 247-288.
     72-Değişim Reaksiyonları ve Denge SabitiRoeder ve Emslie.
     83-Yerkürenin Dış Mantosu-Faz İlişkileri ve Tektonik Ortamlardaki DeğişimlerHess. Bölüm 6.
     Petroloji
     9Manto Kayaç Tipleri ve Süreçleri
     Piroksen Termobarometresi

     Boyd.
     Wood ve Fraser. Sayfa No. 134-139.

     10Serpantin Dengesi – Mantonun Geri Dönüşümü
     Manto Kayaçlarının Kökeni – Magmatik – Metamorfik Süreçler
      
     114-Ergime ve Kristallenme Süreçleri
     T-X-X Faz Diyagramları (3 Bileşenli) Kabuk ve Mantodaki Donma/Ergime
     Hess. Bölüm 2.
     125-Bazaltlar, Komaititik Kayaç Serileri Manto Ergime SüreçleriHess. Bölüm 8, 9, ve 18.
     13Ara Sınav 
     146-Faz Dengesi: Silikat + H2O
     Yitim Zonlarında Magma Oluşumu
     Hess. Bölüm 10.
     157-Granitik Kayaçlar ve Kıtasal Magmatik SüreçlerHess. Bölüm 15.
     16Kıtasal Kabuk Magmatik Kayaçları 
     17Sedimanter Kayaçların Ana Tipleri
     Yeryüzeyindeki Sedimanların Dağılımı
     Boggs. Bölüm 1.
     18Metamorfik Petroloji 1- Metamorfik Süreçler, Dokanak, Bölgesel, T ve P değişimleriSpear. Bölüm 1.
     19Metamorfik Petroloji 2 – Metamorfik Fasiyesler
     Kabukta Isı Akışı ve Isı Üretimi

     Spear. Bölüm 2.
     ———. Bölüm 3.

     20Metamorfik Petroloji 3 – Pelitik Kayaçların Metamorfizması, Mineraller ve İzogradlarSpear. Bölüm 10.
     21Metamorfik Petroloji 4 - Pelitler - AKFM Sistemi Sürekli ve Süreksiz ReaksiyonlarSpear. Bölüm 10.
     22Metamorfik Petroloji 5 – Mafik Kayaçların Metamorfizması, MetamorfizmaSpear. Bölüm 11.
     23Yeşilşistler, Mavişistler ve Eklojitler 
     24Metamorfik Petroloji 6 – Kalk-silikatların MetamorfizmasıSpear. Bölüm 12.

     • Ders Notları

      OTURUM #KONULARDERS NOTLARIEL NOTLARI
      Kayaç oluşturan mineraller (KOM) 
      1KOM I: Olivin ve SpinelPDF 
      2

      KOM II: Feldispatlar

      PDF 
      3KOM III: PiroksenlerPDF 
      4

      KOM IV: Piriboller

      PDF 
      Termodinamik
      51-Enerji fonksiyonları-E-S-V ve G-T-P-X Faz Diyagramları PDF
      6P-T-X Faz Diyagramları
      Gibbs Faz Kuralı
      PDF 1
      PDF 2
       
      72-Değişim Reaksiyonları ve Denge Sabiti  
      83-Yerkürenin Dış Mantosu-Faz İlişkileri ve Tektonik Ortamlardaki DeğişimlerPDFYerkürenin Yapısı PDF
      Petroloji
      9Manto Kayaç Tipleri ve Süreçleri
      Piroksen Termobarometresi
        
      10Serpantin Dengesi – Mantonun Geri Dönüşümü
      Manto Kayaçlarının Kökeni – Magmatik – Metamorfik Süreçler
      PDF 
      114-Ergime ve Kristallenme Süreçleri
      T-X-X Faz Diyagramları (3 Bileşenli) Kabuk ve Mantodaki Donma/Ergime
      PDFÜçlü Sistemler PDF
      125-Bazaltlar, Komaititik Kayaç Serileri Manto Ergime SüreçleriPDFBazaltlar PDF
      13Ara Sınav  
      146-Faz Dengesi: Silikat + H2O
      Yitim Zonlarında Magma Oluşumu
      PDFSulu (H2O) Ergime PDF
      157-Granitik Kayaçlar ve Kıtasal Magmatik SüreçlerPDFMagmatik Süreçler PDF
      16Kıtasal Kabuk Magmatik KayaçlarıPDF 
      17Sedimanter Kayaçların Ana Tipleri
      Yeryüzeyindeki Sedimanların Dağılımı
      PDFSedimanter Protolitler PDF
      18Metamorfik Petroloji 1- Metamorfik Süreçler, Dokanak, Bölgesel, T ve P DeğişimleriPDF 
      19Metamorfik Petroloji 2 – Metamorfik Fasiyesler
      Kabukta Isı Akışı ve Isı Üretimi
      PDF 
      20Metamorfik Petroloji 3 – Pelitik Kayaçların Metamorfizması Mineraller ve İzogradlar  
      21Metamorfik Petroloji 4 - Pelitler - AKFM Sistemi Sürekli ve Süreksiz ReaksiyonlarPDF 
      22Metamorfik Petroloji 5 – Mafik Kayaçların Metamorfizması, MetamorfizmaPDF 
      23Yeşilşistler, Mavişistler ve Eklojitler  
      24Metamorfik petroloji 6 – Kalk-silikatların MetamorfizmasıPDF 

      • Laboratuvarlar

       Bu bölümdeki bazı dosyaların kullanımı için özel yazılım gerekmektedir: .xls

        
       OTURUM #KONULARAÇIKLAMALARİLAVE DOSYALAR
       0GirişMikroskop Bakımı (PDF)
       Lab Notları (PDF)
       El Örneklerinin Özelliklerinin Açıklamaları (PDF)
       1Plajiyoklaz, Olivin, Ortopiroksen ve KlinopiroksenLab 1a (PDF)
       Lab 1b (PDF
       Olivin (PDF
       Plajiyoklaz (PDF
       Piroksen (PDF)
       2Feldispatlar, Amfiboller ve Levha SilikatlarıLab 2 (PDF)K-Feldispat (PDF)
       Amfiboller (PDF)
       Levha Silikatları (PDF
       3Granat, Kuvars, Feldispatoyidler, Zeolitler ve Diğerleri…Lab 3 (PDF)Granat Grubu (PDF)
       Kuvars (PDF)
       Feldispatoyidler (PDF
       Zeolitler (PDF)
       4Özel DokularLab 4 (PDF) 
       5Manto KayaçlarıLab 5 (PDF)Spinel Grubu (PDF)
       6BazaltlarLab 6 (PDF) 
       7Yay Volkanikleri – Doom Dağı örnek çalışmasıLab 7 (PDF)Veri (XLS)
       Stratigrafi (JPG)
       8GranitlerLab 8 (PDF) 
       9SedimanlarLab 9 (PDF) 
       10Lab ArasınavıHer bir öğrenciye bir el örneği ve bir ince kesit verilecektir. Sizin iki sayfa onları tanımlamanız gerekmektedir (örneğin, olabildiğince çok minerali tanımlamak ve onları nasıl tanımladığınızı yazmak, kayaç dokusu ve kristallenme ortamı, soğuma tarihçesi vb). Aynı gün içerisinde tamamlanacaktır. 
       11Metamorfik Kayaçların El ÖrnekleriLab 11 (PDF) 
       12Pelitlerin İlerleyen MetamorfizmasıLab 12 (PDF)Resim Galerisi
       13Diğer Metamorfik KayaçlarLab 13 (PDF)Resim Galerisi
       14Bonus Lab: Daha Fazla Metamorfik KayaçLab 14 (PDF)Resim Galerisi
       15Lab Final SınavıLab Final (PDF) 

        


       • Ödevler

        ÖDEV #KONULAR
        1Değişim Reaksiyonları (PDF)
        2Faz Diyagramlarının Kullanımı (PDF)
        3Granat-biyotit Termobarometresi (PDF)