Konu özeti

 • 1.A245J/ O45J İktidar: Kişiler-arası, Organizasyonal ve Global Boyutları (Güz 2005)
  Seviye: 
  Lisans

  Öğretim Görevlisi:
  Prof. Susan S. Silbey

  Çevirmen:

  Yrd. Doç. Dr. Hülya Yıldız Bağçe

  25 Mayıs 1961 günü U.S. Kongresi’nin Birleşik oturumunda Başkan John F. Kennedy “insanın Ay’a ayak basması ve güvenli şekilde Dünya’ya geri dönme” hedefini 60lı yıllar bitmeden gerçekleştirileceğini söylerken. (NASA’nın izniyle)


  Ders Tanımı


  Bu ders baskın ve ikincil durumda olan ilişkilerin doğasını, meşru otorite tiplerini, ve direnç pratiklerini, Antropoloji ve Sosyoloji ile klasik ve günümüz sosyal kuramlarından örnekler kullanarak incelemektedir. Bu ders aynı zamanda etrafımızdaki insanlardan nasıl etkilendiğimizi, ailede kimin kontrol edici kararları verdiğini, insanların işlerinde nasıl ilerlediklerini, demokrasilerin, gerçekten de, “insanların iradelerini” yansıtıp yansıtmadığını da incelemektedir.