Ders İzlencesi

Ders Programı
Dersler: haftada iki kez, 1,5 saatlik dersler

Ders Tanımı
“Sosyal bilimlerdeki temel konsept iktidardır, fizikte temel konseptin enerji olması gibi.”
Russell, Bertrand. İktidar: Yeni bir Sosyal Analiz.

“İktidar ilişkileri maksatlıdır ve subjektif değildir.. [B]u ilişkiler hesaplama ile aşılanmışlardır: bir dizi amaç ve maksat olmadan iktidar uygulanmaz. Ancak bu, iktidarın bireysel öznenin seçimi ya da kararından sonuçlandığı anlamına gelmez.”
Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. 1. Cilt.

İktidar, kişisel hayatta olduğu kadar toplumda da en önemli fenomenlerden birisidir; herkesin istediğini yapmakta eşit derecede özgür olduğunu düşünerek hareket etsek de, olanları belirlemek konusunda hepimiz eşit iktidara sahip değiliz. İktidar çalışmaları resmi siyaset ya da her kurumda ve her hayatta ki işlemde şiddet kullanılmasının çok ötesindedir: etrafımızdaki insanlardan nasıl etkilendiğimiz, ailede hakim kararları kimin verdiği, insanların işlerinde nasıl ilerledikleri, demokratik hükümetlerin, gerçekten, insanların “iradelerini” temsil edip etmediği.

Bu ders üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm iktidar konseptinin ilk tanımlamaları ve analizini içerir. İktidarı, etkiden, uyum sağlamadan ve sosyalleşmeden ayırt etme çabası ile başlayacağız; daha sonra sosyal iktidarın çeşitli formlarını inceleyeceğiz. Bunu yaparken daha çok sosyal ilişkilerde iktidarın kullanılma yollarının betimleyici ampirik ve tarihi çalışmaları kullanacağız.

Dersin ikinci kısmı toplumda iktidarın kaynakları ve dağılımına dair bir dizi genel soruyu geliştirmek için tarihsel olarak önemli yazarlardan faydalanır. Bu bölüm, modern dünyada kurumsallaşmış iktidarın kaynaklarını ve boyutlarını saptayarak sona erer. Bu ikinci bölümün sonunda, iktidarın ilk yaptığımız kavramsallaştırmasını gözden geçirerek, iktidara dair daha komplike ve yapısal bir anlayış üreteceğiz.

Dersin son kısmı ampirik çalışmalara geri dönerek, mesleklerde, organizasyonlarda, cemaatlerde, uluslarda ve dünyada iktidar dağılımını ve organizasyonunu inceleyeceğiz. Kurumsallaşmış iktidarı sorgulayan ve iktidarı paylaşan durumlar yaratan direnç ihtimallerinin analizi ile dersi bitireceğiz.

Dersin Gerekleri ve Beklentiler

  1. Okumalar, Film İzleme, Oyunlar, ve Derse Katılım: Bu ders için yapmanız gereken en temel şey derse katılmak için hazırlanarak gelmek. Çoğunlukla, dersi ben anlatacağım, ancak derste öğrenmenin sizin katılımınıza bağlı olduğu zamanlar olacak. Genellikle, ders anlatımlarını bilgilendirici ve ilginç bulacaksınız, dersteki tartışmalara katılımız sizin ve sınıf arkadaşlarınız için daha verimli olacaktır, tabii eğer önceden ders malzemelerini okumuşsanız.

    Ders ve dersteki tartışmalar için pek çok film gerekli. Filmler Cuma günleri, bir sonraki hafta derste tartışılmak üzere, gösterilecek. Bu nedenle, öğrencilerin Cuma günleri saat 11:00’e konulan 2 zorunlu film izleme seansına katılmak için hazır olmaları gerekmektedir (Ders # 4 ve Ders # 6).

    Oyunlar: Öğrencilerin organizasyonda ve diğer ortamlarda iktidar kullanımını simule eden bir oyuna katılmaları gerekmektedir. Tarihi ve zamanı derste anons edilecektir. (ders notunun %10)
  2. Kısa Ödev (6-8 sayfa): Günlük etkileşimdeki iktidarın analizi. Ödev, 11. Derste teslim edilecektir. (ders notunun %30) Bütün ödevler, mekanik açıdan (imlâ ve gramer), iyi argümantasyon yazı becerisi (açıklık, özlülük, kanıt), ve filmin yorumlanması ve eleştirisi için akademik literatürün kullanılmasına dayanarak notlandırılacaktır. Derste, iyi argümantasyon yazısının neyi içerdiğini konuşacağız; ek olarak, genel olarak sosyal bilimler ödevi hazırlama talimatları için Cuba, Sosyal Bilimler Hakkında Yazmak’a başvurmalısınız, iyi yazı yazmanın mekanik özellikleri içinse Strunk and White, Stilin Öğeleri’ne bakmalısınız.
  3. Ara Sınav: Ders # 18 ve Ders # 22 arasında konulacaktır. (ders notunun %30)
  4. Final Ödevi: Final ödevi son teslim tarihi Ders # 27. (ders notunun %30)
  5. Ekstra not ödevi

Notlandırma

AKTİVİTELER PUAN YÜZDESİ
Okuma, Film İzleme, Oyunlar, ve Derse Katılım %10
Kısa Ödev %30
Ara Sınav %30
Final Ödevi %30

MIT Açık Ders Programı sitesini ve ders materyallerini kullanmanız Creative Commons Licence ve diğer kullanma şartlarına tabiidir.