Ödevler

Bu bölümde bu ders için verilen ödevlerin bir kısmı yer almaktadır.

Makale Ödevi 1 (PDF)

Alıştırma 1 (PDF)

Alıştırma 1 tablo (PDF)

Alıştırma 2 (PDF)