Konu özeti

 • 15.402 Finans Teorisi II (Bahar 2003)


  Düzey:
  Lisansüstü

  Öğretim Üyesi:
  Prof. Dirk Jenter
  Prof. Katharina Lewellen

  Çevirmenler:
  Yrd. Doç. Dr. Adil Oran

  Parayı ölçmek için bir finansal "araç" kullanmak. (Fotoğraf Daniel
  Bersak.)

  Dersin Özellikleri


  Ders Notları

  Ödevler ve Çözümler
   
  Dersin Tanımı


  Bu dersin amacı doğru iş kararları verebilmek için gerekli finansal araçları öğrenmektir. Ders kurumsal finans teorisinin temel bulgularını sunacak, ancak esas ağırlık bunların gerçek iş kararlarına uygulanması olacaktır. Her derste sınıf içi tartışmalar oalcaktır, bunların bir kısmı dersler hakkında bir kısmı da vaka çalışmaları üzerinde olacaktır.

  *Bazı tercümeler dersin önceki dönemlerine ait olabilir..

 • Ders İzlencesi

  Ders günleri:

  Dersler: haftada 2 ders, her ders 1,5 saat 

  Dersin Amacı:

  Dersin amacı sizlere iyi iş kararları verebilmek için gerekli finansal araçları sağlamaktır. Ağırlıklı olarak finansal yönetimin, kurumsal stratejinin diğer bileşenleriyle bağları gösterilecektir. Dersin üç ana modülü vardır. 

  1. Finansman ihtiyacı ve sermaye yapısı: Derste ilk olarak dış finansman (borç veya özsermaye) ihtiyacını belirleyen etkenler incelenecek. Ardından en uygun borç/özsermaye oranının değerlendirilmesine geçilecektir. 
  2. Proje ve Şirket Değerlemesi: İkinci modülde yatırım projelerini değerlemek için gerekli olan ilgili nakit akışları ve uygun iskonto oranını elde edebilmek için araçlar geliştirilecektir. Ardından şirket değerleme ve yatırım projelerinin seçimi için bu temel araçlar kullanılacaktır.
  3. Seçilmiş konular: Son modülde modern kurumsal finansın bazı alanları ele alınacak. Muhtemel konular arasında Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetişim gibi konular yer almaktadır, ancak kesin konular kalan zamana ve öğrencilerin ilgisine göre belirlenecektir. 

  Öğretme Metodları:

  Kurumsal Finans Teorisinin temel bulgularını sunmakla birlikte teorinin gerçek iş kararlarına uygulaması öne çıkarılacaktır. Her derste sınıf içi tartışma yapılacaktır. Tartışmalar bazen anlatılan konu üzerinden, bazen de vaka odaklı olacaktır. Tartışmalara katılımınız dersin başarısında çok önemlidir. Sizden beklenen, tüm vakaları okumanız, derslere gelmeniz ve sınıf içi tartışmalara katılmanızdır.

  Takımımız

  • Prof. Dirk Jenter, Section A 
  • Prof. Katharina Lewellen, Section B

  Önkoşullar

  Finans Teorisi I (15.401). Temel ekonomi ve muhasebe bilgisi de faydalı olacaktır. 

  Gruplar (Sections)

  Dersin iki grubu olacaktır. Her grup haftada iki kere buluşacaktır.

  • Section A
  • Section B

  Okumalar/Kitaplar

  Brealey, R., and S. C. Myers. Principles of Corporate Finance. 7th ed. Irvin McGraw-Hill.

  • Higgins, R. C. Analysis for Financial Management. 7th ed. Irvin McGraw-Hill.
  • Ders paketi: Vaka analizlerini ve bazı ek okumaları içerir. 
  • Bazı ek okumalar derste dağıtılacak ve dersin sunucusuna konacaktır.

  Şartlar/Notlandırma

  FAALİYETYÜZDE

  Vaka ödevleri

  • Öğrenciler kendi aralarında 3-5 kişilik takımlar oluşturacak. Takım başına birer ödev teslim edilecektir.
  • Ödevler vakanın derste tartışılacağı ilk gün dersin başında teslim edilecektir. (kendi kullanımınız için birer kopya hazırlayın)
  • Her takım istediği takdirde kendi seçimi olan toplam iki ödevi teslim etmeyebilir.
  • Eğer tüm ödevler teslim edilirse en düşük not alınan iki ödev ortalamaya katılmaz.
  30
  Dönem içi sınav (ders saatinde, 11. ve 12. dersler arasında)

  30

  Final sınavı (final sınavları haftasında)

  30

  Derse katılım

  10

  Ek Detaylar

  Bu ders zaman alan ve zorlayıcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Derste anlatım ve vaka çalışmaları birarada kullanılacaktır. Vaka çalışmalarına kapsamlı bir şekilde hazırlanabilecek vaktiniz yoksa dersi almamanızı tavsiye ederiz. Her bir vaka için yön verici sorular kullanılacaktır. Öğrenciler vakalar için ikişer sayfalık bilgi notu teslim edecekler. Öğrenci takımları 5 kişiden fazla olamaz ve 3 kişiden az olmasını önermiyoruz. Her bir takım tek bir bilgi notu teslim edecektir. Dönem içerisinde toplam iki ödev teslim etmeme hakkına sahipsiniz. Bu dört vaka zorunludur: Wilson Lumber, MCI Communications, Dixon, ve Ameritrade. Wilson Lumber 1 ve 2 tek bir vaka olarak sayılmaktadır.

  Bilgi notları daktilo veya bilgisayar çıktısı olmalı ve çift satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Bir şirkette iş arkadaşlarınıza sunulabilecek türden bir rapor olmalı. İki sayfa limiti raporun metin kısmı içindir. İstediğiniz kadar hesaplama ekleyebilirsiniz. Bilgi notları dersten sonra kabul edilmeyecektir. 

  Derse gelme ve tartışmalara katılım öğrenim sürecinin çok önemli bir kısmıdır. Brealey ve Myers ders kitabı zorunlu olmasına karşın bizim için daha ziyade arkaplan bilgilerini sağlayacaktır. Derste işleyeceğimiz malzemelerin birçoğu kitapta yer almamaktadır.

  Dersin asistanı idari işlerde yardımcı olacaktır. Asistanın ana görevi ödevlerinizin notlandırılması, ofis saatlerinde sorularınızı cevaplandırmak ve 1-2 tekrar saati düzenlemek olacaktır.

  Ders Kuralları Adil Olmayı Sağlamak Üzere  Tasarlanmıştır

  Hedefim dersin amaçlarına ulaşılmasını sağlamak ve notlamanın adil bir şekilde yapıldığından emin olmaktır. Bu derste kayıtlı kalarak aşağıda detayları verilen kurallara uymayı taahhüt ediyorsunuz. Eğer bu kurallara uyamayacağınızı düşünüyorsanız (örneğin sınav tarihinde bir mülakat veya başka bir sebeple çakışmanız varsa), lütfen çakışmayı ortadan kaldırın veya bu dersi başka bir sefer alın.

  Sınav tarihleri değiştirilemez ve telafi edilemez. Bu tarihleri iş hayatınızdaki önemli bir toplantı tarihi gibi değerlendirin, yani yatak döşek hasta değilseniz orada olsanız iyi olur. Eğer sınavı kaçırmanıza sebep olacak bir durum ortaya çıkarsa benimle hemen temasa geçin.
  Finansal hesap makinalarına sınavlarda izin verilecektir. Ancak, işlemleri olmayan rakamsal cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar şu anlamda kapsamlı olacaktır, final sınavında kapsanan konular daha önce işlenen konuların devamı niteliğindedir.

  Yeniden Değerlendirme

  Asistanlar ve ben sınavlarda tutarlı notlama yapılması için elimizden geleni yapacağız. Zaman zaman notlamada hatalar olabilir ve bu durumlarda hatalarımızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak düzeltmekten mutluluk duyarız. Notlamada bir hata olduğunu düşünüyorsanız sınavınızın size iade edilmesinden bir hafta içerisinde orijinal sınavı ve ayrı bir kağıtta itirazınızın yazılı bir açıklamasını teslim etmeniz gerekmektedir. Yeniden değerlendirme talebiniz bir haftadan daha sonra veya beraberinde yazılı açıklama bulunmadan yapılırsa yeniden değerlendirme yapılmayacaktır. Bu kuralın istisnası olmayacaktır. Tüm yeniden değerlendirme kararları nihaidir. Yeniden değerlendirme için getirilen sınavlarda yapılmış başka hataları da düzeltme hakkımız saklıdır. 

  Özel Düzenlemeler ve Sınav Soruları

  Belgelenmiş bir özürünüz bulunuyorsa ve bu derste özel şartlara ihtiyaç duyacaksanız lütfen en kısa zamanda bizimle iletişime geçin.

  Sadece ciddi bir rahatsızlığınız olduğunun raporlu ispatı veya acil bir durumun ortaya çıkmış olması bir sınavı kaçırmak için geçerli sebep olabilir. Bir sınavdan muaf tutulabilmek için sınavdan önce benimle temasa geçmeniz ve sınavdan sonra sorunu belgelendirebilmeniz şarttır.

  • Takvim

   1. Kısım Finansman

   Amaç

   Dersin bu kısmının amacı firmaların faaliyetlerini nasıl finanse ettiklerini inceleyebilmek için gerekli çerçeveyi geliştirebilmektir. Bir taraftan teorileri geliştirip, diğer taraftan bunları belirli uygulamalı vakalarla sorgulayacağız.

   DERS NO KONULAR
   1 Ders: Giriş
   2

   Vaka: Wilson Lumber (Ahşap) 1

   3

   Vaka: Wilson Lumber 2

   4

   Ders: Sermaye Yapısı 1

   5 Ders: Sermaye Yapısı 2
   6 Vaka: UST A.Ş.’de Borç Politikası
   7 Vaka: Massey Ferguson, 1980
   8

   Ders: Sermaye Yapısı: Bilgi ve Dinamik Etkenler

   9

   Vaka: MCI Communications (İletişim) A.Ş., 1983

   10 Tekrar: Finansman ve Sermaye Yapısı
   11 Vaka: Intel A.Ş., 1992
    

   Ara Sınav

   2. Kısım Değerleme

   Amaç

   Amacımız, yeni bir fabrika inşa etmek veya şirket satınalmak gibi gerçek yatırım imkanlarını incelemek ve değerlendirmek için araçlar geliştirmektir. Burada da inceleme için gerekli olan çerçeveyi geliştirip gerçek hayattan vakalarla karşılaştıracağız.

   DERS NO KONULAR
   12

   Ders: Serbest Nakit Akışlarının Değerlemesi

   13

   Vaka: Ameritrade’de Sermaye Maliyeti

   14

   Ders: AOSM (WACC) ve DŞD (APV) 1

   15

   Ders: AOSM (WACC) ve DŞD (APV)2

   16 Vaka: Dixon A.Ş. 1
   17 Vaka: Dixon A.Ş. 2
   18 Vaka: Diamond Chemicals (Kimyasallar) (A)
   19

   Ders: Gerçek Opsiyonlar

   20

   Vaka: MW Petroleum A.Ş. (A)

   21

   Ders: Şirket Değerlemesi

   22 Vaka: Cooper Industries, A.Ş.
   23

   Vaka: The Southland A.Ş. (A)

   24 Değerleme konusunun özeti
     Final Sınavı
   • Okumalar


    Amazon logoSolda yer alan Amazon logosuna tıklayarak Amazon.com sitesinden yaptığınız alışverişlerden MIT OpenCourseWare alışverişinizin %10’una kadar bir destek alacaktır. Bu ücret sizin ödediğiniz miktara eklenmeyecektir. Verilen bağlantılar ABD Amazon sitesine aittir ancak diğer Amazon sitelerinden de OCW’e destek verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için.  Tıklayınız...

    Bu dersin kitapları şunlardır:

    Amazon logoBrealey, R., and S. C. Myers. Principles of Corporate Finance. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. ISBN: 0073368695.
    Amazon logoHiggins, R. C. Analysis for Financial Management. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. ISBN: 0077297652.

    1. Kısım: Finansman

    Ders #

    KONULAR

    OKUMALAR

    1

    Ders: Giriş

    Arkaplan okumaları:

    • Higgins. Finansal tabloları yorumlamak. Chapter 1.
    • Higgins. Finansal performansı değerlendirmek. Chapter 2.
    • Brealey and Myers. Kurumsal Finans özeti. Chapter 14.

    2

    Vaka: Wilson Lumber 1

    Piper, Thomas R. Wilson Lumber Co. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1991. Case No. 9-286-122.
    Brealey and Myers. Finansal Analiz ve Planlama. Chapter 29.
    Higgins. Finansal performansı değerlendirmek. Chapter 2.
    Arkaplan okumaları:

    • Higgins. Finansal Tahminleme. Chapter 3.

    3

    Vaka: Wilson Lumber 2

    Piper, Thomas R. Wilson Lumber Co. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1991. Case No. 9-286-122.
    Higgins. Finansal Tahminleme. Chapter 3.
    Higgins. Büyümeyi Yönetmek. Chapter 4.

    4

    Ders: Sermaye Yapısı 1

    Brealey and Myers. Borç Politikası Fark Yaratır Mı? Chapter 17.
    Myers, S. C. Still Searching for Optimal Capital Structure (En İyi Sermaye Yapısı Arayışı Hala Devam Ediyor). Continental Bank, Journal of Applied Corporate Finance, pp. 4-14.
    Arkaplan okumaları:

    • Higgins. Financial Instruments and Markets. Chapter 5.

    5

    Ders: Sermaye Yapısı 2

    Brealey and Myers. Firmalar ne kadar borç kullanmalı? Chapter 18.
    Higgins. Finansman kararı. Chapter 6.
    Arkaplan okumaları:

    • Brealey and Myers. Şirketler nasıl yatırım araçları çıkarır. Chapter 15.

    6

    Vaka: UST A.Ş.’de Borç Politikası

    Mitchell, Mark. UST A.Ş.’de Borç Politikası. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 2001. Case No. 9-200-069.

    7

    Vaka: Massey Ferguson, 1980

    Baldwin, Carliss Y., Scott P. Mason, and Jennifer H. Hughes. Massey-Ferguson Ltd. -- 1980. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1990. Case No. 9-282-043.

    8

    Ders: Sermaye Yapısı: Bilgi ve Dinamik Etkenler

    Barclay, Smith, and Watts. The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies (Kurumsal Kaldıraç ve Temettü Politikalarının Belirleyicileri)Journal of Applied Corporate Finance 7, 4, 1995, pp. 4-14.

    9

    Vaka: MCI Communications Corp., 1983

    Greenwald, Bruce C., and Wilda L. White. MCI Communications Corp. -- 1983. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1998. Case No. 9-284-057.
    Brealey and Myers. Varantlar ve Dönüştürülebilir Araçlar. Chapter 23.
    Arkaplan okumaları:

    • Jen, Choi, and Lee. Some New Evidence On Why Companies Use Convertible Bonds (Şirketlerin neden hisseye dönüştürülebilir tahvil kullandıklarıyla ilgili yeni kanıtlar).

    10

    Finansman ve Sermaye Yapısının Tekrarı

    11

    Vaka: Intel Corporation, 1992

    Froot, Kenneth A. Intel Corp. -- 1992. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1993. Case No. 9-292-106.
    Brealey and Myers. Temettü İkilemi. Chapter 16.
    Brealey and Myers. Leasing. Chapter 26.
    Arkaplan okumaları:

    • Opler, Pinkowitz, Stulz, and Williamson. Şirketlerin Nakit Rezervleri.

    Dönemiçi Sınavı

    2. Kısım: Değerleme

    Ders #

    KONULAR

    OKUMALAR

    12

    Ders: Serbest Nakit Akımlarının Değerlemesi

    Brealey and Myers. NŞD neden daha iyi yatırım kararlarına  yol açar. Chapter 5.
    Brealey and Myers. Net Şimdiki Değerle Yatırım Kararları Verme. Chapter 6.

    13

    Vaka: Ameritrade’de Sermaye Maliyeti

    Mitchell, Mark, and Erik Stafford. Ameritrade’de Sermaye Maliyeti. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 2001. Case No. 9-201-046.

    14

    Ders: AOSM (WACC) ve DŞD (APV) 1

    Brealey and Myers. Sermaye Tayınlaması ve Risk. Chapter 9.
    Brealey and Myers. Finansman ve Değerleme. Chapter 19.
    Arkaplan okumaları:

    • Brealey and Myers. Pozitif Net Şimdiki Değere Neler Sebep Olur. Chapter 11.
    • Higgins. İndirgenmiş Nakit Akımı Teknikleri. Chapter 7.

    15

    Ders: AOSM (WACC) ve DŞD (APV) 2

    Yukarıdakilerin Tekrarı.

    16

    Vaka: Dixon Corporation 1

    Kester, W. Carl. Dixon Corp.: Collinsville Fabrikası. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1999. Case No. 9-298-165.

    17

    Vaka: Dixon Corporation 2

    Kester, W. Carl. Dixon Corp.: Collinsville Fabrikası. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1999. Case No. 9-298-165.

    18

    Vaka: Diamond Chemicals (A)

    Bruner, Robert F. Diamond Chemicals (A). Charlottesville, VA: Darden Business School Publishing, 2001. Case No. UVA-F-1351.

    19

    Ders: Gerçek Opsiyonlar

    Luehrman. Yatırım İmkanlarını Gerçek Opsiyonlar Olarak Değerlendirmek. Boston, MA: Harvard Business Review, 1998.
    Brealey and Myers. Gerçek Opsiyonlar. Chapter 22.

    20

    Vaka: MW Petroleum Corporation (A)

    Luehrman, Timothy A., Peter Tufano, and Barbara D. Wall. MW Petroleum Corp. (A). Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1994. Case No. 9-295-029.

    21

    Ders: Şirket Değerlemesi

    Higgins. Şirket Değerlemesi ve Kurumsal Yeniden Yapılandırma. Chapter 9.
    Brealey and Myers. Birleşmeler. Chapter 33.

    22

    Vaka: Cooper Industries, Inc.

    Piper, Thomas R. Cooper Industries, Inc. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1993. Case No. 9-274-116.

    23

    Vaka: The Southland Corporation (A)

    Ruback, Richard S., and Elizabeth H. McNair. Southland Corp. (A). Boston, MA: Harvard Business School Publishing, 1997. Case No. 9-291-038.
    Brealey and Myers. Kaldıraçlı Satınalmalar, Şirket Ayırmalar ve Yeniden Yapılandırmalar. Chapter 34.1.
    Jensen, Michael C. Eclipse of the Public Corporation (Halka Açık Şirketlerin İnişe Geçmesi). Boston, MA: Harvard Business Review, September 1989.

    24

    Değerleme Toparlaması

    Final Sınavı


    • Ders Notları

     1. Kısım: Finansman

     DERS NOKONULARSECTION ASECTION B
     1Ders: Giriş

     (PDF)

     (PDF)
     4

     Ders: Sermaye Yapısı 1

     (PDF)

     (PDF)
     5

     Ders: Sermaye Yapısı 2

     (PDF)(PDF)
     8

     Ders: Sermaye Yapısı: Bilgi ve Dinamik Etkenler

     (PDF)(PDF)
     10

     Tekrar: Finansman ve Sermaye Yapısı

     (PDF)(PDF)
     11

     Vaka: Intel A.Ş., 1992

     (PDF) 

     2. Kısım: Değerleme

     DERS NOKONULARSECTION ASECTION B
     12Ders: Serbest Nakit Akışlarının Değerlemesi

     (PDF)

     (PDF)
     14

     Ders: AOSM (WACC) ve DBD (APV)

     (PDF)

     (PDF)
     19

     Ders: Gerçek Opsiyonlar

     (PDF)(PDF)
     21

     Ders: Şirket Değerlemesi

     (PDF)(PDF)
     24

     Değerleme konusunun özeti

     (PDF)(PDF)

     • Ödevler

      Yıldız (*) ile işaretli Vaka’lar zorunludur.  Vaka’ların detaylı bibliyografik bilgileri için okumalarkısmına bakınız. 

      1. Kısım: Finansman

      DERS NOKONULARÖDEVLER
      2Vaka: Wilson Lumber (Ahşap) 1*

      (PDF)

      3

      Vaka: Wilson Lumber 2*

      (PDF)

      6

      Vaka: UST A.Ş.’de Borç Politikası

      (PDF)
      7

      Vaka: Massey Ferguson, 1980

      (PDF)
      9

      Vaka: MCI Communications (İletişim) A.Ş., 1983*

      (PDF)
      11

      Vaka: Intel A.Ş., 1992

      (PDF)

      2. Kısım: Değerleme

      DERS NOKONULARÖDEVLER
      13Vaka: Ameritrade’de Sermaye Maliyeti*

      (PDF)

      16

      Vaka: Dixon A.Ş. 1*

      (PDF)

      17

      Vaka: Dixon A.Ş. 2

      (PDF)
      18

      Vaka: Diamond Chemicals (Kimyasallar) (A)

      (PDF)
      20

      Vaka: MW Petroleum A.Ş. (A)

      (PDF)
      22Vaka: Cooper Industries, A.Ş.(PDF)
      23Vaka: The Southland A.Ş. (A)(PDF)

      • Sınavlar

       SINAVLAR

       ÇÖZÜMLER

       Ara Sınav (PDF)

       PDF

       Final (PDF)

       PDF