Konu özeti

 • 1.018J / 7.301 Ekoloji I: Dünya Sistemi Güz 2009
  Düzey: 
  Lisans

  Öğretim Üyesi:
  Prof. Edward DeLong 
  Prof. Penny Chisholm

  Çevirmenler:

  Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar

  Ekoloji canlı sistemlerin yapısını ve işleyişini araştıran bilim dalıdır. (Fotoğraf www.PDImages.com.)


  Dersin Kapsamı

  Seçilmiş ders notları

  Projeler ve örnekler
  Ödevler ve cevapları Sınavlar ve cevapları


  Dersin Tanımı

  Ders ekolojinin temel konularını kapsayacaktır ve dünya bütünsel dinamik bir sistem olarak ele alınacaktır. Konular arasında biyosferin, jeosferin, atmosferin ve okyanusların birlikte evrimi; fotosentez ve solunum; hidrolik, karbon ve nitrojen döngüleri vardır. Ekosistemler arasındaki enerji ve madde geçişleri; organizmaların dağılımının ve bolluklarının kontrolü; doğal seçilimi içerecek şekilde ekosistemin yapısı ve işleyişi; metabolik çeşitlilik; üretkenlik; trofik dinamikler; populasyon büyüme, rekabet, mutalizim ve predasyon modelleri incelenecektir. Bu ders İletişim-Ağırlıklı olarak sınıflandırılmıştır; talimatlar ve etütler sözlü verilecektir ve yazılı iletişim metinleri dağıtılacaktır. “Biyoloji” dersi tavsiye edilen ön koşuldur.  • Ders İzlencesi

   Ders Buluşma Saatleri

   Sunumlar: 2 ders / hafta, 1.5 saat / ders
   Etütler: 1 ders / hafta, 1 saat / ders

   Ders Kitapları ve Okuma Parçaları

   Amazon logoSmith, Robert, and Thomas Smith. Ecology and Field Biology. 6th ed. San Francisco, CA: Benjamin Cummings, 2001. ISBN: 9780321068811.
   Yardımcı okuma metinlerine kursun Web sayfasından ulaşılabilecektir. Bu okuma parçaları belirli sunumlarla ilişkili olacaktır ve ona göre sınıflandırılmıştır.

   Etütler

   Aksi belirtilmedikçe etütler asistanlar, lisans okutman bursiyerleri (LBO),ve Yazma Programından Harlan Breindel and Leslie Roldan tarafından yönetilecektir. Bu etütlere katılımınızı şiddetle tavsiye etmekteyiz. Bazı etütlerin içeriği sizin Dönem Ödeviniz için oldukça önemli bilgiler içerecektir.

   Derste Dağıtılan Notlar

   Bir konuyu ele alan sunumlara ilişkin ders içeriğinin ana hatları ve okuma parçaları sizlere açık olacaktır. Her quiz öncesi okumalarınızı ve çalışmalarınız yönlendirebilmeniz için o quiz ile ilgili çalışma rehberleri dağıtılacaktır.

   Notlandırma

   AKTİVİTELER

   YÜZDELER

   NOTLAR

   Quizler

   50%

   Dönem boyunca 3 quiz olacaktır. Son quiz bütün konuları kapsayacaktır.

   Dönem Projesi

   40%

   İletişim odaklı notların buna katkı yaptığına dikkat ediniz.

   Ev Ödevleri

   10%

   Bu problem setleri hem okuma parçalarının hem de ders notlarının içeriğini kapsayacaktır. 3’lü gruplar halinde çalışabilir ve grup olarak teslim edebilirsiniz.

   Ek Kredi

   Sınavlarınızda ek kredi alabileceğiniz sorular olabileceği gibi ek kredi aktiviteleri de vardır. Bunlar sınıfın genel ortalamsının dışında değerlendirilir (bir başka değişle ek kredi almadan da A alabilirsiniz). Ek kredi sadece bir öğrencinin notu iki not arasındaki sınır çizgide ise göz önüne alınır ve notun son halini etkileyebilir. 

   Beklentiler

   Derse girin, dürüst olun ve yapabileceğinizin en iyisini yapın.

   Bu dersin sonunda aşağıdakilerin gerçekleşmiş olmasını umut ederiz:

   • Dünyaya farklı bakmanız ve dünyamızın yaşamayan birimleri ile yaşayan birimleri arasındaki karmaşık etkileşimleri daha iyi anlamanız. Sizin geleceğinizi şekillendiren bu etkileşimlerdir.
   • Daha eleştirel bir düşünür olmanız ve bu derste öğrendiklerinizin hayata ve kariyerlerinize yaklaşımınızda etkisi olması.
   • Yazım ve konuşma becerilerinizi geliştirmek.

   Akademik Dürüstlük

   MIT’de açıkça belirtilmiş ahlak kuralları yoktur fakat 1.018 varmış gibi kabul eder. Sizi sürekli denetim altında tutmayacağız. Sizin dürüst olduğunuzu, buraya çalışmaya geldiğinizi ve yaptığınız işten gurur duyduğunuzu varsaymaktayız. 

   Hile Politikamız

   Eğer bir öğrenci bir başkası tarafından yazılmış veya hazırlanmış bir ödevi veya makaleyi teslim ettiği, kaynaklara atıfta bulunmadan bilgi kullandığı veya sınavlarda kopya çektiği belirlenirse o kişiye o sorumluluk ile ilgili F notu verilecek ve büyük olasılıkla ilgli kişi Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Kaynakların düzgün kullanımının nasıl olması gerektiği ve neyin eser hırsızlığı olduğu üzerine bilgi almak istiyorsanız ders personelinden birine danışınız. Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology akademik dürüstlüğü ihlal eden koşulları, düzgün atıflandırmayı ve eser hırsızlığından kaçınmayı öğrenmeniz için oldukça yararlı bir kaynaktır (PDF).