Projeler

PROJE BİRİMLERİ

YÜZDELER

TESLİM TARİHLERİ

Dönem Ödevi

85%

 

1

Konu teslimi

%0

Ders #3

2

Proje Tanımlaması

%10

Ders #7

3

Giriş

%25

Ders #11

4

Deneysel Tasarı/Öneri

%25

Ders #15

5

Tam Metin

%40

Ders #22

Proje Sunumu

%15

Ders #22-25

Dönem Projesi Açıklamaları (PDF)

Proje Tanımlaması Açıklamaları (PDF)

Kullanılan öğrenci ödevlerinin hepsi için izin alınmıştır.

ÖRNEK ÖĞRENCİ MAKELELERİ

DOSYALAR

Küresel biyokimyasal döngüler üzerinde aklık modifikasyonun etkisini değerlendirmek için kullanılan güneşliklerin kısıtlı uygulanmaları için bir öneri

(PDF)

Genetik olarak modifiye edilmiş ağaçlarda lignin azalmasının trofik etkileşimler üzerindeki beklenmeyen etkilerinin sınanması

(PDF)

Karasal ototrof üretkenliği üzerine stratosferik sülfür aşılamasının, diffüz radyasyon kontrollü seralarla yapılan deneyler yoluyla, etkilerinin araştırılması

(PDF)

Troposfer ve Alçak Stratosferde Sülfat Aerosollerinin Planlanmamış Etkileri

(PDF)

Biyokömür’ün bir Jeomühendislik Planı Olarak Uygulanması Sonucunda İstenmeyen Sonuçları olarak Fazla Karbon Emisyonlarını ve Toprak Toksisitesini Değerlendirmek

(PDF)