Ders ekolojinin temel konularını kapsayacaktır ve dünya bütünsel dinamik bir sistem olarak ele alınacaktır. Konular arasında biyosferin, jeosferin, atmosferin ve okyanusların birlikte evrimi; fotosentez ve solunum; hidrolik, karbon ve nitrojen döngüleri vardır. Ekosistemler arasındaki enerji ve madde geçişleri; organizmaların dağılımının ve bolluklarının kontrolü; doğal seçilimi içerecek şekilde ekosistemin yapısı ve işleyişi; metabolik çeşitlilik; üretkenlik; trofik dinamikler; populasyon büyüme, rekabet, mutalizim ve predasyon modelleri incelenecektir. Bu ders İletişim-Ağırlıklı olarak sınıflandırılmıştır; talimatlar ve etütler sözlü verilecektir ve yazılı iletişim metinleri dağıtılacaktır. “Biyoloji” dersi tavsiye edilen ön koşuldur.

Bu laboratuvar ağırlıklı dersin amacı, öğrencilerin birçok araştırma laboratuarında kullanılan teknikleri şahsen görmeleri deneyler yapılırken neyin ne için yapıldığını daha iyi anlamalarıdır. Ders, çeşitli spektrometrik tekniklerin biyolojiye uyarlanmasından, kromatografi, Jel Elektroforezi, ökaryotik hücre kültürü, in vitro gen transferi, protein kararlılığı gibi birçok deneyi görsel olarak öğrencilere sunmaktadır. Bu ders ikinci sınıf Moleküler biyoloji ve Genetik öğrencileri için hazırlanmıştır.