Ders Notları

Notlar aşağıda verilen seçilmiş dersler için mevcuttur

Ders No

Konu

Deneme Sınavları

1

Giriş: Ekoloji Nedir?

(PDF)

3

Canlı nasıl olunur/Yaşamın termodinamiği

(PDF- 1.3 MB)
Redoks ek not (PDF)
Fotosentez ek not (PDF)

4

DS Sunumu: Dönem ödevine giriş

(PDF) (Harlan Breindel tarafından verilmiştir. İzin alınarak kullanılmıştır)

5-6

Birincil Üretkenlik I ve II

(PDF)

7

Biyokimyasal Döngüler

(PDF)

10

Kısıtlayıcı Faktörler ve Redfield

(PDF)

11

Ekosistem Deneyleri/Jeomühendislik

(PDF)

12

İkincil Üretkenlik/besin ağları

(PDF)

13

Populasyon büyümesi

Giriş (PDF)
Slaytlar (PDF)

14

Kemosentetikler/Hayat tabloları

(PDF)
Kemosentetikler ek not (PDF)

17

Rekabet ve Niş Kavramı

(PDF)

18

Predasyon/Simbiyosis/mutalizim

(PDF)