Bu ders Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, gibi birtakım önemli isimlerin çalışılmasıyla sizin Batı felsefe geleneğine aşina olmanızı sağlayacaktır. Felsefenin başından beri önemli olan sorularını göreceksiniz: aklın veya ruhun tabiatı, Tanrının varlığı, bilginin temelleri, etik ve iyi hayat gibi konulara dair olan sorular. Sözü edilen filozofların argümanlarını değerlendirirken felsefi ve analitik becerilerinizi geliştireceksiniz. Ayrıca, zaman içinde entelektüel alandaki değişimleri ve bilimsel, dini ve siyasi meselelerin felsefi fikirlerin gelişimi üzerine olan etkisini gözlemleme imkânınız olacak. 1-8. ve 16-25. Dersler için ders notları mevcuttur. Descartes’ın Meditasyonlar’ı üzerine olan kısım yani 9.-15. Dersler, için benim ayrıca hazırlamış olduğum Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi’ni, Çalışma Malzemeleri kısmında bulabilirsiniz.

Programın iki amacı bulunmaktadır : Birincisi, Filozofların ne hakkında ve niçin düşündükleri. Bu kısım, zaman içinde değişmeden devam eden, örneğin : Tanrı’nın mevcudiyeti, akıl ve inanç, kişisel kimlik ve ölümsüzlük, hür-serbest irade, moral/ahlaki sorumluluk, ve moral davranış standartları gibi konuların üzerindeki düşüncelerin ele alınması şeklinde yürütülecektir. Felsefe tarihinin önemli geçmiş ve günümüz düşünürlerinin görüşlerini içeren okuma parçalarından, bu kısımda yararlanılacaktır. Kursun İkinci hedefi, düşünme yetenekleriniz ile, çok daha genel olarak, tenkit edici ve görüşünüzü oluşturma ve savunma yeteneklerinizi geliştirmektir.

Bu ders, üniversitelerinin zorunlu felsefe derslerinden ilkini almak isteyen (ya da almak zorunda bırakılan) öğrenciler için bir felsefeye giriş dersidir. Dersin amacı sizi felsefi sorunlarla tanıştırmak, tarihin en büyük filozoflarından bazılarının bu sorulara nasıl yaklaştığından ve bu sorular hakkında söyleyecek ne sözleri olduğundan haberdar etmek, kendi felsefi sorunlarınızı ifade etmeniz ve en önemlisi, bu sorunları nasıl ele alacağınız konusunda size yardımcı olmaktır. Bu dönem inceleyeceğimiz felsefe alanları arasında etik, siyaset felsefesi, metafizik ve bilgi felsefesi bulunmaktadır.

Bu ders, hesaplanabilirlik kuramına bir girişle başlayıp, onun en tanınmış vargısının, yani Kurt Gödel'in şunu söyleyen teoreminin ayrıntılı bir incelemesiyle ilerlemektedir: aritmetik doğruları ispatlarken dayanılacak bir aksiyomlar temeli olarak öne sürebileceğimiz her doğru aritmetik cümleler sistemi için, bu sistemin sonucu olmasa bile doğru olduğunu bilebileceğimiz aritmetik cümleler vardır. Yaygın olarak da paylaşılan şahsi görüşüme göre bu, bütün bir mantık tarihindeki en önemli tek vargıdır; önemi, yalnızca kendi kendinden değil, ama aynı zamanda ispatında kullanılan tekniğin çok sayıdaki uygulamalarından kaynaklanır. Bazılarını ele alacağımız bu uygulamalar arasında şunlar da bulunuyor: Church’ün, yüklemler dizgesinde bir tamdeyimin hangi durumlarda geçerli olduğuna karar verecek bir algoritma bulunmadığını söyleyen teoremi; Tarski’nin, bir dilin doğru cümlelerinin kümesinin, o dilde tanımlanabilir olmadığını söyleyen teoremi; ve Gödel’in, hiçbir tutarlı aksiyomlar sisteminin kendi tutarlılığını ispat edemeyeceğini söyleyen ikinci eksiklik teoremi.