Alıştırmalar

Onuncu bölümün alıştırmaları

Dosyayı görmek için alis10.pdf tıklayın