Alıştırmalar

Dosyayı görmek için Bolum-7-Alistirmalar.pdf tıklayın