Alıştırmalar

Dosyayı görmek için Bolum-1-Alistirmalar.pdf tıklayın