Alıştırmalar

Altıncı bölümün alıştırmaları

Dosyayı görmek için alis6.pdf tıklayın