Alıştırmalar

Üçüncü bölümün alıştırmaları

Dosyayı görmek için alis3.pdf tıklayın