Ders Notları

Hafta 12:
6B. Onluk Tabanda Kesirli Sayılar (1) 
7A. Sayıları Yaratmaya Devam Ediyoruz 
7B. √2’ye Yakınsamak İsteyen Bir Dizi 
7C. Kesirli Sayılar Kümesinin Kusurları 
7D. Gerçel Sayıları Belirleyen Özellikler

Dosyayı görmek için Hafta 12.pdf tıklayın