Pozitif Ağ Dışsallıkları

Pozitif Ağ Dışsallıklarının arz talep dengesi bağlamında gösteren animasyondur.

Dosyayı görmek için 13.swf tıklayın