Fiyat Etkisi ve Talep Eğrisi

Fiyat değişmelerini talep eğrileri ve bütçe doğruları bağlamında gösteren bir animasyondur.

Dosyayı görmek için ytu08.swf tıklayın