İkame Edilme Derecesi

İkame Edilme Derecesinin farklı olduğu durumları gösteren bir animasyondur.

Dosyayı görmek için 12b.swf tıklayın