Stoklama

Mal stoklamanın etkilerinin arz ve talep eğrileri yardımıyla incelenmesine yardımcı olan animasyondur.

Dosyayı görmek için 15b.swf tıklayın