Doğruların Eğimi

Doğruların Eğimi bağlamında negatif ve pozitif eğimi gösteren animasyondur.

Dosyayı görmek için imge13b.htm tıklayın