Ikonos pankromatik uydu görüntülerinden sayısal yükseklik modeli oluşturulması

Dosyayı görmek için streo_ikonos.pdf tıklayın