Arz - Talep ve Bilgi Sorunu

Arz ve Talep eğrileri bağlamında bilgi sorunun ele alınmasını anlatan bir animasyondur.