Talepte Değişme Etkisi

Talep eğrisinin kaymasının piyasadaki etkileri gösterilmektedir.