İhracat ve İthalat

Arz ve talep eğrileri yardımıyla ihracat ve ithalat kavramlarının gösterilmesi üzerine bir animasyondur.