Ders 4: NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19.yüzyıl)

-          19.yüzyılda Batı Avrupa’da demografik dönüşüm

-          Malthus: nüfus artışı karşıtlığı

-          Malthus karşıtları

-          Demografik büyümenin erken durduğu Fransa’da tartışmalar

-          Neo-Mathusçular 

Dosyayı görmek için TUBA4.pdf tıklayın