Vergilendirme ve Dışsallığın Düzenlemesi

Vergilendirme ve Dışsallığın Düzenlemesi ile ilgili animasyondur.

Dosyayı görmek için 11.swf tıklayın