Etkin Emisyon Düzeyi

Hava kirliliğinde etkin emisyon düzeyinin piyasa tarafından bulunmasını gösteren animasyondur.

Dosyayı görmek için 9.swf tıklayın