Üretimde Etkinlik ve Üretim Olanakları Eğrisi

Üretimde Etkinlik ve Üretim Olanakları Eğrisi arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Dosyayı görmek için ge_4.swf tıklayın