Sözleşme Eğrisi

Edgeworth kutusunda sözleşme eğrisinin elde edilmesini gösteren animasyondur.

Dosyayı görmek için ge_3.swf tıklayın