Ücretlerin Değişmesi: Gelir ve İkame Etkisi

Ücretlerin Değişmesinin Gelir ve İkame Etkisi olarak iki etki olarak ayrıştırılarak gösterilmesidir.

Dosyayı görmek için 13b.swf tıklayın