Sermaye Arzı

Hanehalkının ödünç verme ve ödünç alma davranışlarını gösteren animasyondur.

Dosyayı görmek için bolum6_07.swf tıklayın