Emek Arzının Belirlenmesi

Emek arz miktarının hanehalkı tarafından belirlenmesinin animasyonlu anlatımıdır.

Dosyayı görmek için bolum6_04.swf tıklayın