Modular Aritmetik

Dosyayı görmek için SMProb11.pdf tıklayın