Alıştırmalar

Dosyayı görmek için alist17.pdf tıklayın