Tekelci Rekabette Çıktı

Tekelci Rekabette Çıktı kararının animasyonudur.

Dosyayı görmek için tekel_reka.swf tıklayın