Konu özeti

 • Genel Kapsamlı Bibliyografik Kaynaklar

  Alanla ilgili güncel ve geriye dönük bilgi kaynaklarının (kitap, dergi, makale vb) saptanmasında yararlanılacak olan genel kapsamlı bibliyografik kaynakların amaç, kapsamve düzen açısından tanıtılması ve kaynak içinde bilgi arama. Bibliyografik kimlik, giriş unsuru, gönderme, kaynak sonu dizini gibi kavramların açıklanması.

  Genel Kapsamlı Bibliyografik Kaynaklar ( pdf )

  Türkiye Bibliyografyası (TB) ( pdf )

  Türkiye Makaleler Bibliyografyası (TMB) ( pdf )

  • Alanla İlgili Bibliyografik Kaynaklar I

   Alanla ilgili Türkçe bibliyografyaları amaç,kapsam ve düzen açısından inceleme.

   Alanla İlgili Bibliyografyalar ( pdf )

   • Alanla İlgili Bibliyografik Kaynaklar II

    Alanla ilgili Türkçe ve yabancı dildeki dizinlerin amaç, kapsam ve düzen açısından incelenmesi.

    Alanla İlgili Dizinler ( pdf )

    • Ansiklopedi ve Sözlükler

     Alanla ilgili Türkçe ve yabancı dil, basılı/elekronik ansiklopedi ve sözlüklerin incelenmesi.

     Alanla İlgili Ansiklopedi ve Sözlükler ( pdf )

     • Dergiler

      Alanla ilgili Türkçe ve yabancı dildeki basılı ve/veya elektronik dergiler.

      Dergiler ( pdf )

      • Meslek Kuruluşları ve Yayın Organları

       Alanımızda faaliyet gösteren uluslararası ve ulusal nitelikli yerli ve yabancı meslek kuruluşları ve yayın organları

       • TKD
       • ÜNAK
       • CLIP
       • IFLA
       • EBLIDA
       • İnternet üzerindeki alanla ilgili bilgi kaynakları

        Alanımızla ilgili internet üzerindeki kaynakların saptanmasında yararlanabileceğimiz web siteleri/portallarının erişim ara yüzlerinin irdelenmesi ve uygulama. internet kaynaklarının değerlendirilmesi.

        İnternet Kaynakları ( pdf )

        • Açık Erişim Siteleri

         Açık erişim sitelerinin erişim ara yüzlerinin incelenmesi ve uygulama.

         Açık Erişim Siteleri ( pdf )

         • Veritabanları I

          Veritabanı nedir? Veritabanı ara yüzlerinde basit ve gelişmiş arama nasıl yapılır?

          Veritabanları I ( pdf )

          • Veritabanları II

           Ankara Üniversitesi E-Kütüphanedeki alan araştırmalarında kullanabileceğimiz seçilmiş veritabanı örneklerinin uygulamalı olarak erişim arayüzlerinin irdelenmesi.

           • Science Direct İçerik: Ağırlıklı olarak fenbilimleri alanındaki 1.700 dergiye 1997 yılından günümüze kadar tam  metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar. ELSEVIER SD (2010-2012): 2069 dergiye erişim sağlanmaktadır. 177 dergi başlığı için sürekli erişim hakki sağlanmıştır.


           Veritabanları II ( pdf )


           • Veritabanları III

            AÜ veritabanlarından örnekler üzerinde uygulama,devam.

            • LISTA İçerik: Kütüphanecilik ve bilgi bilimleri konularıyla ilgili bibliyografik bilgilere erişim olanağı sağlar.


            Veritabanları III ( pdf )

            • Veritabanları IV

             AÜ veritabanlarından örnekler üzerinde uygulama, devam.

             • Ebrary İçerik: 45.147’nin üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 16 akademik koleksiyonu kapsamaktadır.


             Veritabanları IV ( pdf )

             • Veritabanları V

              AÜ veritabanlarından örnekler üzerinde uygulama, devam.

              • Emerald İçerik: Muhasebe, maliyeve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon,bilgi yönetimi, uluslararası isletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim.


              Veritabanları V ( pdf )